Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka Účtujeme > Zásoby > Časový posun faktury a pohybu zásob

7.3 Časový posun faktury a pohybu zásob

Při účtování zásob v průběhu roku mnohdy dochází k časovému posunu mezi jejich fakturací a fyzickým pohybem. V programu POHODA počítejte s tím, že pokud uvedete na faktuře zásoby ze skladu, dochází k tomuto datu k provedení skladového pohybu (příjmu nebo výdeji). Jestliže však do faktury vložíte příjemku nebo výdejku, žádný skladový pohyb se neprovede, protože už je uskutečněn na samotné příjemce nebo výdejce. Na následujících řádcích vám přinášíme postup účtování jednotlivých případů:

Fakturu a zásoby obdržíte ve stejném dni

Fakturu a zásoby obdržíte ve stejném dni

Zapište přijatou fakturu a v jejích položkách uveďte jednotlivé zásoby. Až fakturu uložíte, zásoby se přijmou na sklad. U způsobu A nezapomeňte vybrat pro zásoby jinou předkontaci (např. 111/321) než pro ostatní položky, které se zásobami nesouvisejí (např. 518/321).

Potřebujete-li na jednotlivé zásoby rozpočítat i vedlejší náklady, zadejte nejprve příjemku, do které náklady vložíte povelem Vedlejší náklady z nabídky Záznam. Přijatou fakturu poté vytvořte z příjemky, a to povelem Příjemky → z nabídky Záznam/Přenos →.

Fakturu obdržíte dříve, zásoby přijdou později

Zapište přijatou fakturu na celkovou částku. Jsou-li na faktuře uvedeny částky, které se netýkají zásob, musíte při účtování způsobem A ještě rozepsat fakturu na dvě položky:

  • K částkám za zásoby a vedlejší náklady pořízení vyberte odpovídající předkontaci (např. 111/321).
  • K částkám, které se zásobami nesouvisejí, vyberte předkontaci jinou (např. 518/321).

V den, kdy zásoby fyzicky přijmete na sklad, vystavíte příjemku. Vedlejší náklady pořízení, jestliže se o nich účtovalo, uvedete do příjemky a POHODA přepočítá nákupní ceny přijímaných zásob. Celková částka příjemky by měla souhlasit s částkou za zásoby, kterou máte uvedenou ve faktuře. U účetního způsobu A zadejte příslušnou předkontaci (např. 112/111). Přímo v agendě Příjemky můžete z dříve zadané faktury automaticky vytvořit doklad pomocí povelu Přijaté faktury → z nabídky Záznam/Přenos →.

Fakturu obdržíte dříve, zásoby přijdou později

Zásoby přijdou dříve, fakturu obdržíte později

Zapište příjemku a zásoby přijměte na sklad. Pokud neznáte přesnou cenu, můžete ji doplnit později podle faktury. Přijatou fakturu zapište do programu s datem jejího doručení buď ručně, anebo přenosem prostřednictvím povelu Příjemky →z nabídky Záznam/Přenos →. Do faktury můžete vložit i více příjemek najednou.

Ručně zadejte další položky faktury, které nejsou na skladových příjemkách uvedeny. U účtování zásob způsobem A nezapomeňte vybrat správnou předkontaci pro položky zásob a ostatní položky (např. 111/321 a 518/321). Jestliže jsou ceny zásob jiné než ty na původní příjemce, upravte je podle přijaté faktury tak, aby souhlasily s fakturovanou částkou.

Po tomto zásahu POHODA znovu přepočítá vážené nákupní ceny.

Zásoby přijdou dříve, fakturu obdržíte později

Fakturu vystavíte v den vyskladnění

Zapište vydanou fakturu a v jejích položkách uveďte jednotlivé zásoby. Až fakturu uložíte, zásoby se vydají ze skladu.

Fakturu vystavíte dříve, zásoby vyskladníte později

Fakturu vystavte v režimu Odložený výdej. V nabídce Záznam zvolte povel Odložený výdej a vložte do ní jednotlivé zásoby. Ty se vloží jako textové položky s vazbou na agendu Zásoby. Při pozdějším vyskladnění zásob vytvoříte výdejku přenosem vydané faktury (nabídka Záznam/Přenos →/Vydané faktury →). Položky ve výdejce budou evidovány jako skladové a na základě výdejky tak dojde k jejich vyskladnění.

Zásoby vyskladníte dříve, fakturu vystavíte později

V den vyskladnění vytvořte skladovou výdejku. Při pozdějším vystavení faktury vložte výdejku do faktury (nabídka Záznam/Přenos →/Výdejky →) a ručně doplňte další fakturované položky.