Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

4.3 Záložka Události

Ke každému poplatníkovi lze zaznamenávat potřebné informace libovolného typu, kterým říkáme události. Události k danému poplatníkovi jsou přístupné prostřednictvím záložky Události v agendě Adresář poplatníků nebo z nabídky Události.

Novou událost vložíte k vybranému poplatníkovi povelem Vložit událost nebo přímo na záložce Události, a to kliknutím na nový řádek.

Náplň evidence událostí závisí na konkrétních potřebách každého uživatele programu. Jako příklad lze uvést zápis z jednání na finančním úřadě, zaznamenání důležitého telefonního hovoru nebo zápis o uzavření smlouvy s osobou zpracovávající přiznání za daňový subjekt.

Událost týkající se více poplatníků najednou lze vložit prostřednictvím povelu Vložit hromadnou událost z nabídky Události. Zobrazení událostí všech poplatníků je možné prostřednictvím povelu Otevřít události všech z nabídky Události.