Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

4.1 Adresář poplatníků

V programu TAX je možné zpracovat daňová přiznání pro poplatníky, kteří vedou účetnictví v ekonomicko-informačním systému POHODA, i pro poplatníky, kteří nejsou účetní jednotkou nebo vedou účetnictví v jiném systému.

Agenda Adresář poplatníků (CTRL+A) eviduje jednotlivé daňové poplatníky. Ty je možné převést z programu POHODA nebo zadat ručně.

Adresář poplatníků

U jednotlivých poplatníků je možné evidovat události, kontaktní osoby, příslušné instituce, rodinné příslušníky, spolupracující osoby a společníky společnosti u fyzických osob, vystavená přiznání a také spravovat další dokumenty v elektronické podobě, které souvisejí s daným poplatníkem. Ve variantě Profi je možné na záložce Instituce zadat informaci, k jakým daním je poplatník registrovaný.