Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

4.2 Skupiny

Pomocí pole Skupiny je možné zařadit jednotlivé poplatníky do různých skupin. Požadovanou skupinu poplatníků můžete později vybrat prostřednictvím povelu Sloupce…, který se nachází v místní nabídce zobrazené pomocí pravého tlačítka myši v tabulce agendy Adresář poplatníků.