Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

4.5 Záložka Instituce

Záložka Instituce slouží pro evidenci úřadů, ke kterým jste nebo jste byli dosud registrovaní. Zadat zde můžete finanční úřad, v případě fyzických osob zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení včetně variabilního symbolu pro důchodové a nemocenské pojištění. Aktuálně platné instituce se vám budou vkládat do přiznání, která v programu TAX vystavíte.

Ve variantách TAX Standard a Profi můžete také nastavit příslušný rejstříkový soud, který se poté převezme do Průvodce pro export výkazů účetní závěrky do Sbírky listin veřejného rejstříku.

Ve variantě TAX Profi je navíc možné na záložce přednastavit celní úřad, který se automaticky přednastaví do vystaveného Přiznání ke spotřební dani.

Záložka Instituce