4.11 Archiv

Pomocí povelu Archiv přiznání (pouze ve variantě Profi) otevřete agendu, ve které najdete vystavená přiznání všech poplatníků. Do agendy vstupují všechna přiznání označená jako Oficiální. Konkrétní přiznání lze přímo z této agendy otevřít dvojklikem myši. Pomocí nastavení sloupců v tabulce agendy můžete filtrovat požadované údaje, např. všechny poplatníky, kteří jsou povinni zaplatit pololetní zálohu na daň z příjmů apod. Vybrané údaje lze vytisknout prostřednictvím povelu Tisk tabulky, který najdete v nabídce po stisknutí pravého tlačítka myši v tabulce agendy.