Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

4.11 Archiv

Pomocí povelu Archiv přiznání (pouze ve variantě Profi) otevřete agendu, ve které najdete vystavená přiznání všech poplatníků. Do agendy vstupují všechna přiznání označená jako Oficiální. Konkrétní přiznání lze přímo z této agendy otevřít dvojklikem myši. Pomocí nastavení sloupců v tabulce agendy můžete filtrovat požadované údaje, např. všechny poplatníky, kteří jsou povinni zaplatit pololetní zálohu na daň z příjmů apod. Vybrané údaje lze vytisknout prostřednictvím povelu Tisk tabulky, který najdete v nabídce po stisknutí pravého tlačítka myši v tabulce agendy.