Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

4.9 Databáze

Databáze jsou uloženy ve složce Data v datové složce programu. Seznam databází je uložen v systémové databázi Tax.sys. Program při každém spuštění zjišťuje a kontroluje obsah složky Data, případně opravuje konzistenci těchto databází.

V případě, že se systémová databáze poruší (např. z důvodu výpadku elektřiny), dokáže se automaticky zotavit. Obsahuje-li složka Data nějaké poplatníky, kteří v systémové databázi nejsou, nabídne jejich zařazení do programu TAX. Díky této vlastnosti můžete například importovat další databáze poplatníků ze záložního média a program je při spuštění automaticky zařadí. Pokud naopak některé soubory chybí, označí program jejich záznamy v agendě Adresář poplatníků a vy můžete situaci vyřešit buď obnovením těchto souborů ze zálohy, nebo smazáním označených záznamů.

Správa databází

V agendě Adresář poplatníků v nabídce Databáze je umístěn povel Správa databází, který umožňuje provádět zálohování a údržbu databází poplatníků. Prostřednictvím vyvolaného průvodce zvolíte požadovaný rozsah a typ operace, které chcete provést. Údržbu databáze doporučujeme provést v případě, že se při práci s databází poplatníka objeví chybové hlášení či jiný problém.

Zabezpečení databází

Tato funkce provede zabezpečení databází proti neoprávněnému přístupu z jiných programů, než je daňový software TAX. V průvodci je nutné zvolit rozsah a typ požadovaného zabezpečení.

Správa licencí

Prostřednictvím povelu Správa licencí je možné přidávat nebo odebírat licence k používání programu TAX v síti. Při zakoupení programu TAX získáváte základní licenci pro jednoho uživatele. Pokud chcete program používat síťově, je nutné k této základní licenci zakoupit tzv. přídavnou síťovou licenci CAL, a to pro každého dalšího uživatele, který bude k programu přistupovat současně s vámi. Počet licencí je kontrolován při každém spuštění programu. Používání programu v síti umožňuje pouze varianta TAX Profi.

Otevřít aplikační složku

Tento povel otevře složku, ve které máte program TAX nainstalován.

Otevřít datovou složku

Prostřednictvím tohoto povelu je možné otevřít složku, ve které máte uložena data (tzn. databáze jednotlivých poplatníků evidovaných v agendě Adresář poplatníků).