Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

4.6 Záložka Osoby

Do tabulky Osoby uveďte seznam rodinných příslušníků poplatníka, manželku/manžela a děti žijící ve společné domácnosti, na něž budete uplatňovat v daňovém přiznání slevy na dani.

Záložka Osoby

Dále na této záložce uveďte údaje o spolupracující osobě, resp. o osobě, která rozděluje podíl na společných příjmech a výdajích nebo podíl na výsledku hospodaření. U společníků společnosti, která není právnickou osobou, vyplňte údaje o ostatních společnících. Pokud některá skutečnost trvala pouze část zdaňovacího období, vyplňte údaje do sloupců Od a Do.

Tabulku má smysl vyplňovat pouze u fyzických osob, kterým je zpracováváno přiznání k dani z příjmů. U osob právnických není možné údaje na záložku zadat.

Údaje z této tabulky budou zohledněny v přiznání k dani z příjmů fyzických osob podle zadaných kritérií. Údaj o osobě rozdělující příjmy a výdaje bude vyplněn i na tiskové sestavě Přehled pro OSSZ.