Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

4.12 Události

Otevřít události

Prostřednictvím tohoto povelu otevřete agendu Události se záznamy pro vybraného poplatníka. Povel Otevřít události je také přístupný z místní nabídky, která se otevře po stisknutí pravého tlačítka myši na záložce Události.

Otevřít události všech

Události se záznamy všech poplatníků zobrazíte prostřednictvím povelu Otevřít události všech. Pokud jste předtím provedli výběr poplatníků, je tento výběr respektován.

Vložit událost

Pomocí tohoto povelu provedete k aktuálnímu poplatníkovi zápis do agendy Události. Povel je přístupný v agendě Adresář poplatníků z nabídky Události a také z místní nabídky, která se otevře po stisknutí pravého tlačítka myši na záložce Události. Ke každé události lze přiřadit související dokumenty, a to pomocí záložky Dokumenty.

Vložit hromadnou událost

Tento povel otevře agendu Události v režimu hromadného zápisu. Formulář je nadepsán Hromadná událost a v poli Firma je uveden počet poplatníků, ke kterým bude vytvořen záznam události. K hromadnému zápisu dojde při uložení záznamu.