Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

2.11 Změna velikosti objektů

Chcete-li změnit velikost některého z objektů, nejprve jej vyberete a poté roztahováním pomocí levého tlačítka myši za rohovou nebo okrajovou značku měníte jeho rozměry.

Změnu velikosti můžete provést i pomocí kurzorových kláves, když při změně rozměrů spolu s příslušnou šipkou držíte také klávesu SHIFT. Změna velikosti funguje jak pro jeden, tak i pro více objektů.

Je-li vybráno více objektů, nelze myší měnit jejich velikost, pouze je možné je přesouvat.

Objekt se zvětšuje, nebo zmenšuje v závislosti na zapnutí mřížky. Krok kurzoru i velikost mřížky můžete nastavit povelem Soubor/Nastavení…