Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

2.10 Přesun objektů

Přesun objektu provedete po jeho vybrání stiskem levého tlačítka myši a přesunem objektu na jiné místo. Aby nedocházelo k drobným nechtěným posunům objektů, musíte objekt nejdříve tzv. „utrhnout“ a teprve potom je možné jej přesouvat. „Utrhnutím“ se rozumí posun o 2‚5 mm.

Objekt můžete přesouvat i pomocí kurzorových šipek. Velikost posunutí, tzv. krok kurzoru, se nastavuje povelem Soubor/Nastavení…

Je-li zapnutá mřížka (povel Zobrazit/Mřížka, resp. klávesa M), levý horní roh přesouvaných objektů se zarovnává na tuto mřížku. Výjimkou je textový objekt (databázové pole, součtové pole) zarovnaný doprava, u kterého se zarovnává jeho pravý horní roh.

Nechcete-li zarovnávat objekty podle mřížky, vypněte ji povelem Zobrazit/Mřížka.

Přesouvat můžete také více objektů najednou. Chcete-li přesouvat vybrané objekty z více sekcí, přesun je možný pouze vlevo nebo vpravo. Vertikálně můžete posouvat pouze objekty v rámci jedné sekce. Zarovnávání na mřížku se děje vždy podle hlavního objektu výběru.

Potřebujete-li vrátit objekt na původní místo, využijte povel Úpravy/Zpět.

Při přesunu více objektů jedné sekce vertikálně je rozhodující, v které sekci se po přesunu nachází horní okraj nejvýše položeného objektu. Do této sekce budou umístěny všechny objekty. Sekce se v případě potřeby roztáhne.

Jestliže přesouváte objekty pomocí kurzorových kláves, pak jeden povel Zpět z nabídky Úpravy se vztahuje ne na jeden stisk klávesy, ale na celý přesun objektu/více objektů, které byly po sobě přesouvány pomocí kurzorových kláves.