Odemkněte potenciál systému POHODA

2.7 Návrh tiskových sestav

Prostřednictvím aplikace REPORT Designer můžete vytvářet návrhy tiskových sestav, které zaznamenávají, jaké údaje mají být v sestavách vytištěny. Tyto údaje definujete v aplikaci REPORT Designer pomocí objektů, kterými mohou být například text nebo hodnoty zadané do ekonomického systému POHODA.

Práce s aplikací REPORT Designer

REPORT Designer je intuitivní a v mnohém připomíná práci s dalšími grafickými programy. Na rozdíl od nich však není vždy možné přesně navrhnout celou tiskovou sestavu, protože např. u položkového dokladu (faktury) nevíte, kolik položek může doklad obsahovat. Proto není možné navrhnout, jak bude vypadat každá položka, ale je nutné zadat pouze obecný předpis pro zobrazení položky v tiskové sestavě. Při zobrazení a tisku sestavy program automaticky vaši definici zopakuje pro každou z položek.

Kterákoliv tisková sestava je většinou složena z několika různých částí, kterým říkáme sekce, v nichž jsou umístěny jednotlivé objekty. Sekcím se podrobně věnujeme v kapitole Vlastnosti objektů.