Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

2.13 Tipy pro snazší práci

Práci si usnadníte a zrychlíte zadáním správným hodnot do polí MřížkaKrok kurzoru v nabídce Soubor/Nastavení aplikace REPORT Designer.

Posun o malou vzdálenost je vhodné provést pomocí kurzorových šipek při vypnuté mřížce.

Pro přesné umisťování objektů můžete použít klávesnici. Máte-li zapnutou mřížku, objekty se podle ní zarovnávají a jeden stisk kurzorové šipky na klávesnici má za následek pohyb vybraného objektu o vzdálenost nastavenou v poli Mřížka. Vypnete-li mřížku, objekt se pohybuje o vzdálenost nastavenou v poli Krok kurzoru.

Textové objekty zarovnané doleva (viz záložka Písmo v kapitole Vlastnosti objektů) se na mřížku zarovnávají levým horním rohem objektu, zarovnané doprava pak pravým horním rohem.

Vkládáte-li vícekrát do sestavy stejný typ objektu, nejrychleji to provedete zkopírováním prvního objektu pomocí myši a klávesy CTRL tak, že držíte klávesu CTRL a přenesete objekt na požadované místo. Poté v případě potřeby můžete pozměnit vlastnosti nového objektu.