Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

2.8 Objekty

Každá tisková sestava se skládá z různých objektů, jako jsou například čáry, rámečky, textová pole, databázová a součtová pole, čárové kódy, loga, obrázky, grafy a sekce. Všechny objekty, se kterými je možné v aplikaci REPORT Designer pracovat, naleznete v nabídce Vložit, prostřednictvím které je můžete umístit do tiskové sestavy. Pro každý objekt je možné nastavit jeho specifické vlastnosti, jež popisuje samostatná kapitola Vlastnosti objektů. Objekty je rovněž možné vybírat, přesouvat a měnit jejich velikost. Objekty se rovněž mohou překrývat, případně je možné je zarovnat podle některého z nich.

35_objekty_str35.png

Na následujícím obrázku vidíte mimo jiné tyto objekty:

Hlavička stránky (objekt sekce),

Položka (objekt sekce),

Datum (textový objekt),

Číslo (databázový objekt).