Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

2.12 Smazání objektů

Potřebujete-li některý z vložených objektů vymazat, nejprve příslušný objekt vyberte a poté stiskněte klávesu DELETE.

Stejným způsobem postupujte i tehdy, pokud chcete vymazat více objektů.

Jedinou výjimku v tomto případě tvoří sekce, které je možné zrušit pouze prostřednictvím dialogového okna Vlastnosti objektu. Blíže viz záložka Sekce v kapitole Vlastnosti objektů.