Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > REPORT Designer > Příručka REPORT Designer > Základní dovednosti > První seznámení s aplikací REPORT Designer

2.6 První seznámení s aplikací REPORT Designer

34_1.psd

 1. Titulkový pruh uvádí název programu a za pomlčkou i název sestavy, která je programem upravována.
 2. Hlavní nabídka obsahuje jednotlivé povely dostupné v programu. Její popis naleznete v kapitole Povely nabídek.
 3. Standardní nástrojová lišta urychluje a usnadňuje provádění jednotlivých povelů z hlavní nabídky. Přehled tlačítek této a dalších nástrojových lišt je uveden na jiném místě této kapitoly. Bližší informace o jejich funkci naleznete v kapitole Povely nabídek.
 4. Formátovací nástrojová lišta urychluje práci s vlastnostmi objektů v návrhu tiskové sestavy. Bližší popis naleznete v kapitole Vlastnosti objektů.
 5. Zarovnávací nástrojová lišta urychluje práci s umístěním jednotlivých objektů nebo jejich skupin v návrhu tiskové sestavy.
 6. Horizontální pravítko usnadňuje orientaci při úpravě tiskové sestavy.
 7. Vertikální pravítko usnadňuje orientaci při úpravě tiskové sestavy.
 8. Členění sestavy je sloupec s názvy a definicemi sekcí v návrhu tiskové sestavy. Jejich popis naleznete v kapitole Povely nabídek.
 9. Rozdělovací lišty jsou hranice mezi jednotlivými sekcemi návrhu tiskové sestavy. Slouží k definici vertikální velikosti sekcí.
 10. Okno s obsahem návrhu tiskové sestavy, která je upravována.
 11. Objekt v tiskové sestavě, jednotlivé objekty, které mohou být použity v tiskové sestavě, jsou popsány v kapitole Povely nabídek.
 12. Stavový řádek zobrazuje stav programu, vybraný objekt, pozici kurzoru atd. Bližší informace najdete v kapitole Povely nabídek.