Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

2.5 Kategorie tiskových sestav

Záznamy (doklady, adresy), které máte zapsány v programu, můžete vytisknout jednotlivě, nebo v celé řadě soupisek a přehledů. Takovým výstupům říkáme tiskové sestavy. Rozděleny jsou do několika kategorií, kdy každá má svoji ikonu. V každé agendě programu POHODA je možné nalézt různé druhy tiskových sestav, záleží na typu a účelu dané agendy.

Přehled tiskových sestav

01.bmp Dokladové sestavy

07.bmp Grafy

08.bmp Tiskopisy

09.bmp Štítky

03.bmp Soupisky

12.bmp Kontrolní sestavy

05.bmp Přehledy

02.bmp Sestavy ve formátu HTML

Všechny výše uvedené sestavy jsou přizpůsobeny pro tisk na formát A4. Následující tři typy sestav se tisknou na jiné formáty.

11.bmp Dopisní obálky

10.bmp Poštovní poukázky

17_Ikona_Sestavy_pro_pokladni_tiskarny.png Sestavy pro pokladní tiskárny