Odemkněte potenciál systému POHODA

2.9 Zálohování dat

Zálohování dat
Povely pro zálohování naleznete v nabídce Soubor/Zálohování.

Pravidelné zálohování je jedním z nejdůležitějších a nejspolehlivějších způsobů ochrany dat před jejich ztrátou nebo poškozením. Tato rizika mohou být způsobená nenadálým výpadkem elektrického proudu nebo závažnější poruchou počítače. Nejen pro tyto případy nabízí POHODA zálohování dat při každém ukončení práce s programem.

Zálohování dat
Najděte každý den několik minut a vytvářejte si zálohy dat. Pomocí funkce Zálohovat pouze změněné soubory můžete zálohovat jenom ty účetní jednotky, se kterými jste ten den pracovali.

Zálohy se mohou provádět na jakékoliv médium, ať už na záložní pevný disk, výměnný disk, na CD/DVD nosiče, flash disky apod. Záleží na vás, jakou frekvenci záloh si zvolíte – denní, měsíční, před ukončením roku atd. Média se zálohovanými daty ukládejte přehledně na bezpečné místo. Při poškození či ztrátě dat vám jedině záloha může zachránit vaše účetnictví.

Pomocí funkce Nabízet k zálohování můžete vybrat pouze ty databáze, u kterých má proběhnout správa databáze a následně jejich záloha. Povel je přístupný z agendy Účetní jednotky přes nabídku Záznam.

Zálohovat můžete aktuální účetní jednotku, všechny databáze dohromady, ale také pouze databáze vybraných firem, u kterých jste v agendě Účetní jednotky přes volbu Záznam/Nabízet k zálohování nastavili příznak pro zálohování. Po otevření vybrané účetní jednotky provedete samotné zálohování přes nabídku Soubor/Zálohování/Zálohovat.

Název záložního souboru, který POHODA vytvoří, obsahuje datum a čas zálohy, název souboru (standardně IČ účetní jednotky) a účetní rok. Například pro databázi účetní jednotky s IČ 12345678 se vytvoří záložní soubor s názvem 220119_0930_12345678_2022_Záloha.zip. Zálohovaná data jsou zkomprimována do formátu ZIP.

Pokud chcete zálohovat pouze účetní jednotky, u kterých proběhla změna, zvolte v průvodci Zálohování dat možnost Zálohovat pouze změněné soubory.

Datová uzávěrka je nevratná operace. Než ji provedete, udělejte si mimořádnou zálohu svých účetních dat.

Obnovení dat ze zálohy

Zálohovaná data můžete samozřejmě znovu zavést do aktuálního účetnictví. Než tak učiníte, ujistěte se, že účetní jednotku, kterou chcete ze zálohy obnovit, máte právě otevřenou. Pokud ano, zvolte povel Načíst zálohu z nabídky Soubor/Zálohování. Buď můžete použít naposledy provedenou zálohu, anebo přímo určit plnou cestu k záložnímu souboru.

Mít otevřenou správnou účetní jednotku a vybrat odpovídající zálohy je důležité proto, že stávající (aktuálně otevřená) data budou přepsána záložní kopií.

Obnovení dat ze zálohy

Připomínáme, že můžete načíst pouze data, která byla dříve zálohována. Až data obnovíte, bude vaše účetnictví v tomtéž stavu jako v okamžiku vytvoření záložní kopie.

Obnovit můžete i jinou účetní jednotku než tu, kterou máte zavedenou, případně máte možnost také obnovit už zavedené účetnictví do zcela nové firmy.

Jak na to? Otevřete agendu Účetní jednotky. Stiskněte klávesu INSERT a zvolte Převod jedné databáze. Na další straně průvodce vyberte příslušnou záložní kopii, ze které program vytvoří nové účetnictví. (Při uvedeném postupu nedochází k přepisu žádného z již zavedených účetnictví.)

Zálohování a obnovení systémové a globální databáze

Funkce Soubor/Zálohování/Zálohovat zkomprimuje automaticky i systémovou a globální databázi a uloží ji do složky Data/Zálohy, resp. ZálohySYS v datové složce programu POHODA.

Zálohování a obnovení systémové a globální databáze

Pokud chcete zálohovat do jiné složky nebo na jiný disk, volbami Včetně systémové databáze nebo Včetně globální databáze rozhodnete o zálohování těchto databází do jiné složky. Globální databáze uchovává informace o úkolech evidovaných v programu POHODA. Systémová databáze uchovává informace o účetních jednotkách, přístupových právech atd.

Poškozenou systémovou databázi obnovíte přes nabídku Soubor/Zálohování/Načíst systémovou zálohu Můžete použít buď naposledy provedenou zálohu, anebo přímo určit plnou cestu k záložnímu souboru.

Pomocí dialogového okna Nastavení mazání záloh systémové databáze si můžete vybrat, zda chcete mazat staré zálohy systémové databáze, popř. si nastavit počet ponechaných zálohovaných databází. Dialogové okno zobrazíte prostřednictvím povelu Soubor/Zálohování/Systémová databázeTento povel naleznete pouze v základní řadě systému POHODA. Globální databázi obnovíte prostřednictvím nabídky Soubor/Zálohování/Načíst globální zálohu

Tipy a doporučení pro bezpečné zálohování

  • Zálohy provádějte pravidelně (denně, měsíčně, před ukončením roku). Při výpadku elektřiny nebo poruše počítače vám jedině záloha může zachránit vaše data.
  • Používejte bezpečná média – záložní pevný disk, výměnný disk, CD/DVD nosiče, flash disky apod.
  • Pokud máte síťovou verzi POHODA NET, můžete zálohu provést jedině v případě, že jiný uživatel síťové verze nepracuje s tímto účetnictvím. Navíc doporučujeme provádět automatickou údržbu databáze.
  • Občas vyzkoušejte poslední zálohu dat. Vyloučíte tak bezcenné zálohování v případě poruchy média.
  • Chraňte svá data. Uložte důležité zálohy na bezpečné místo a vytvářejte si více kopií důležitých záloh, které uložte na více místech pro případ poškození, krádeže či živelné pohromy. POHODA umožňuje vytvářet a používat zálohy, ale zajištění zabezpečení dat je plně na uživateli. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu vašich dat.