Odemkněte potenciál systému POHODA

2.2 Šablony dokladů

Šablonami rozumíme vzory nejčastěji používaných typů dokladů. Po zavedení účetnictví je seznam šablon v každé agendě prázdný. Nabídka obsahuje pouze povel Převést na šablonu, jímž založíte novou šablonu z aktuálního dokladu, a dále povel Upravit šablony. Ten slouží k přepnutí agendy do režimu zápisu a úpravy šablon.

Zápis šablon

Např. ve fakturách si vytvoříte typy Dobírková faktura, Dodání zboží do EU atd. V agendě Ostatní závazky si vytvoříte např. typ Leasingová splátka nebo Nájemné.

Šablony se zapisují ve stejném formuláři jako běžné záznamy, a to tímto způsobem:

  • Aktivujte nabídku šablon tlačítkem nebo klávesou F8.
  • Zvolte povel Upravit šablony. V titulkovém pruhu je nyní indikován režim zápisu šablon (např. Kniha jízd – šablony).
  • Před polem s textem ve formuláři se objeví nové pole. Do tohoto pole zapište název šablony.
  • Šablony vyplňujte stejným způsobem, jako když zapisujete běžné záznamy. Vyplňujte pouze ta pole, která chcete mít předvyplněná při dalším použití šablony.
  • Režim zápisu šablon ukončete opět tlačítkem .
Vložením znaku & do názvu šablony vytvoříte klávesovou zkratku pro vyvolání šablony. Abyste například vložili doklad šablonou &Dobírka, stiskněte nejprve klávesu F8 a poté první písmeno po znaku &, v tomto případě tedy D.

Nastavení výchozí šablony

Chcete-li mít po každém vložení nového záznamu pomocí klávesy INSERT nebo tlačítka Nastavení výchozí šablony některá pole rovnou předvyplněná, můžete využít možnosti nastavení výchozí šablony.

  • Aktivujte seznam šablon tlačítkem Nastavení výchozí šablony nebo stiskem klávesy F8.
  • Dále stiskněte klávesu SHIFT a klikněte myší na název té šablony, kterou chcete mít jako výchozí.

Tímto způsobem jste si zvolili výchozí šablonu, která bude použita pro vkládání nových záznamů. U jejího názvu je značka Nastavení výchozí šablony. Stejným způsobem můžete nastavení výchozí šablony zrušit.