Odemkněte potenciál systému POHODA

2.4 Smazání záznamu

Téměř všechny záznamy můžete nevratně odstranit z databáze. Výjimku tvoří účetní doklady, pro které platí určitá omezení.

Vymazání záznamu

  • Vyberte záznam, který si přejete smazat.
  • Stiskněte klávesovou zkratku CTRL+DELETE.
  • Potvrzením dotazu Opravdu chcete smazat aktuální záznam? dojde k nevratnému smazání dokladu.

Storno dokladu

Podobným způsobem můžete jednoduše vystavit opravný daňový doklad k aktuální faktuře pomocí funkce Opravný doklad. Více naleznete v kapitole Fakturace.

Storno se vždy provádí vystavením stornovacího dokladu.

  • Vyberte záznam, který si přejete stornovat.
  • Zvolte povel Storno z nabídky Záznam. Program automaticky vloží stornovací doklad, na kterém jsou všechny částky uvedeny záporně a červenou barvou. Ve formuláři je pak modře uveden text Stornovací doklad. Pole Text se vyplní např. takto: *** Storno přijaté faktury č. 221100007***. (Záleží samozřejmě na typu stornovaného dokladu.) Formulaci textu si můžete sami upravit tak, že do tohoto pole kliknete levým tlačítkem myši.
  • Proveďte potřebné úpravy a stornovací doklad uložte.
Rychlý výběr stornovaných a stornovacích dokladů provedete kliknutím na záhlaví sloupce K likvidaci a výběrem záložky Stornované.

Stornovaný doklad zůstává v evidenci. Ve formuláři má modře uveden text Stornova­ný doklad, takže jej snadno rozlišíte.

Po uložení stornovacího dokladu v agendách Vydané faktury, Přijaté faktury, Vydané zálohové faktury, Přijaté zálohové faktury, Ostatní pohledávky Ostatní závazky se automaticky provede u stornovaného i stornovacího dokladu likvidace bez vazby. U firem, které vedou účetnictví, se u stornovacího dokladu automaticky doplní párovací symbol stornovaného dokladu tak, aby došlo k vyrovnání salda.

Stornování dokladu lze zrušit smazáním stornovacího dokladu.

Storno zálohových faktur

Storno zálohových faktur

V agendách zálohových faktur můžete provést storno i bez vytvoření stornovacího dokladu.

Stornování dokladu povelem Storno k datu zrušíte opětovným vyvoláním funkce Storno na stornovaném dokladu.