Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

2.3 Úprava stávajícího záznamu

Pokud máte v agendě Uživatelské nastavení nastaveno Potvrdit režim editace, musíte nejprve opravu dokladu potvrdit v dialogovém okně.

Úpravu již uloženého záznamu v databázi můžete provést kdykoliv. Výjimkou jsou však účetní doklady, pro které platí určitá omezení.

  • Stiskněte klávesu F9 nebo přímo myší klikněte na políčko formuláře, jehož obsah požadujete změnit.
  • Upravte záznam podle potřeby.
  • Finálně upravený záznam uložte.
Uvedená omezení se nevztahují na agendy, ve kterých nemají opodstatnění. Typickou je třeba agenda Adresář.

Některá pole účetních dokladů mohou být nepřístupná. Důvod je uveden ve stavovém řádku (např. Likvidace, Storno, Přiznání DPH). Existuje-li pádný důvod, proč takový doklad upravit, pak musíte nejprve storno, likvidaci a přiznání k DPH zrušit a teprve poté provést nutné úpravy.

Úprava položek dokladu

  • Vyberte záznam, u kterého chcete provést úpravu položky dokladu. Stiskněte klávesovou zkratku ALT+P nebo přejděte myší na záložku tabulky s položkami dokladu.
  • Upravte obsah vybrané buňky. Některé buňky nelze editovat, např. název položky vydané ze skladu, vypočtené částky atd. Poznáte je podle černé podkladové barvy.
  • Upravený záznam uložte.