Odemkněte potenciál systému POHODA

6.6 Podrobné nastavení

Základní nastavení účetnictví provedete ve stromové struktuře agendy Globální nastavení. Další možnosti nastavení naleznete v kapitole Nastavení.

Podrobné nastavení

Doklady

Máte-li zapnutou volbu Sumarizovat položky se stejnou předkontací, pak POHODA sečte položky prvotního dokladu se stejnou předkontací do jednoho řádku deníku. Výhodou je značná úspora objemu databáze účetní jednotky. Nevýhodou může být ovšem nepřehledné označení řádků v deníku (text zaúčtování se zobrazuje u všech položek stejný podle textu dokladu).

Při vypnuté sumarizaci se zaúčtují do deníku položky prvotního dokladu zvlášť. Peněžní deník, resp. Nepeněžní deník je tak tvořen položkami dokladů. Výhodou je přesnější označení řádků deníku (text zaúčtování vstupuje z položek dokladu).

Daň z příjmů

Volbu Při výpočtu používat paušální výdaje zatrhněte, chcete-li, aby program při výpočtu daně použil paušální výdaje. Jde o možnost, která je přístupná pouze u fyzických osob (viz agenda Účetní jednotky). Pro přechod z vykazování skutečných výdajů na uplatnění paušálních výdajů je nutné splnit další podmínky, proto tento krok konzultujte s daňovým poradcem.