Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Poradíme vám, jak vybrat účetní program za rozumnou cenu. Seminář je zdarma

6.4 Nepeněžní deník

Agenda Nepeněžní deník je určena pro zadání účetních zápisů, které zvyšují nebo snižují základ daně z příjmů, ale neovlivňují stav peněžních prostředků v hotovosti nebo na běžných účtech.

Nepeněžní operace můžete účtovat kdykoliv v průběhu roku.

Typickým příkladem jsou odpisy dlouhodobého majetku, které vytváří program POHODA automaticky na základě majetku zapsaného v agendě Majetek. Dále sem patří odpisy aktivních/pasivních opravných položek, tvorba zákonných rezerv, darované zásoby a zásoby vložené jako věcný vklad do podnikání a pořízené před začátkem podnikání.

Nepeněžní deník

Jednotlivé záznamy můžete do agendy Nepeněžní deník zapisovat buď přímo, anebo automaticky zápisem v agendě Interní doklady. Do této agendy je možné zapsat i nepeněžní operace, které ovlivňují daň z přidané hodnoty.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy

V tiskových sestavách si můžete vytisknout například soupisku dokladů nepeněžních operací nebo přehledy všech nepeněžních pohybů za zadané období, přehledně rozdělené podle jednotlivých předkontací nebo jejich typů.