Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

6.3 Peněžní deník

Peněžní deník můžete využít jako hlavní knihu daňové evidence. Deník umožňuje zápis dokladů z běžného nebo následujícího účetního období. Do daňového základu daně z příjmů se zahrnují pouze doklady z běžného účetního období.

Zápisy do deníku

Účetní doklady rozdělujeme v peněžním deníku na Příjem, Výdej Převod. Zápisy typu Příjem Výdej vytváří POHODA v peněžním deníku automaticky, jakmile se uloží doklady v agendách Banka Pokladna na základě nastavené předkontace. Pro bankovní a pokladní doklady, které generujete likvidací pohledávek a závazků, vyplňujte předkontaci už v agendách faktur, ostatních pohledávek a závazků.

Přímé zápisy do agendy Peněžní deník se provádějí pouze u dokladu typu Převod a při opravě a rozúčtování jednotlivých řádků deníku. Většina práce se tedy přesouvá do agend Banka Pokladna.

Potřebujete-li textovou položku výdajového pokladního/bankovního dokladu rozúčtovat na daňovou a nedaňovou část, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte povel Rozúčtování nákladů…

Zaúčtování dokladu do více řádků deníku

Účetní doklad můžete rozúčtovat dvěma způsoby:

  • U položkových agend (Pokladna, Banka) je možné na každé položce dokladu uvést jinou předkontaci pro zaúčtování. Pro každou z nich se vygeneruje samostatný řádek v peněžním deníku.
  • Pokud není možné anebo vhodné rozúčtovat prvotní doklad, rozúčtujte přímo řádek peněžního deníku.

Zaúčtování dokladu do více řádků deníku

Rozúčtování dokladů

Povel Záznam/Rozúčtování umožní rozúčtovat aktuální řádek peněžního deníku na více řádků. Po vyvolání povelu se založí nový záznam deníku s hodnotami původního záznamu. Nad polem Částka je modře uvedeno slovo Rozúčtování a částky původního záznamu. Vložíte-li částku, POHODA automaticky sníží částku původního řádku.

  • Vyberte si řádek, který chcete rozúčtovat.
  • Zvolte povel Záznam/Rozúčtování (nebo klávesovou zkratku CTRL+R).
  • Do pole Částka zapište částku, kterou chcete zaúčtovat jinak, a uveďte zaúčtování, středisko, činnost nebo zakázku. Klávesovou zkratkou CTRL+ENTER záznam uložte.

Rozúčtování dokladů

Důsledky ručních úprav

Úpravy dokladů v deníku sice provádět můžete, ale pokud se zrovna neřadíte mezi profesionály, zkuste se jim raději vyhnout a provádějte je přímo v agendách Banka Pokladna. Tím je zajištěno, že při další opravě dokladu o původní úpravy nepřijdete. Pokud totiž rozúčtujete nebo ručně změníte automaticky vygenerovaný řádek v peněžním deníku, změní se předkontace zdrojového dokladu na speciální předkontaci s názvem Ručně.

Automatické zaúčtování, ke kterému dojde například při následných opravách daného dokladu, se vypne.

Tiskové sestavy

Nabídka tiskových sestav agendy Peněžní deník mj. obsahuje: peněžní deník (ve čtyřech variantách) nebo přehled příjmů a výdajů v hotovosti, resp. na bankovních účtech podle toho, jak ovlivňují základ daně. Prohlédněte si také nabídku kontrolních tiskových sestav.