Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Poradíme vám, jak vybrat účetní program za rozumnou cenu. Seminář je zdarma

6.3 Peněžní deník

Peněžní deník můžete využít jako hlavní knihu daňové evidence. Deník umožňuje zápis dokladů z běžného nebo následujícího účetního období. Do daňového základu daně z příjmů se zahrnují pouze doklady z běžného účetního období.

Zápisy do deníku

Účetní doklady rozdělujeme v peněžním deníku na Příjem, Výdej Převod. Zápisy typu Příjem Výdej vytváří POHODA v peněžním deníku automaticky, jakmile se uloží doklady v agendách Banka Pokladna na základě nastavené předkontace. Pro bankovní a pokladní doklady, které generujete likvidací pohledávek a závazků, vyplňujte předkontaci už v agendách faktur, ostatních pohledávek a závazků.

Přímé zápisy do agendy Peněžní deník se provádějí pouze u dokladu typu Převod a při opravě a rozúčtování jednotlivých řádků deníku. Většina práce se tedy přesouvá do agend Banka Pokladna.

Potřebujete-li textovou položku výdajového pokladního/bankovního dokladu rozúčtovat na daňovou a nedaňovou část, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte povel Rozúčtování nákladů…

Zaúčtování dokladu do více řádků deníku

Účetní doklad můžete rozúčtovat dvěma způsoby:

  • U položkových agend (Pokladna, Banka) je možné na každé položce dokladu uvést jinou předkontaci pro zaúčtování. Pro každou z nich se vygeneruje samostatný řádek v peněžním deníku.
  • Pokud není možné anebo vhodné rozúčtovat prvotní doklad, rozúčtujte přímo řádek peněžního deníku.

Zaúčtování dokladu do více řádků deníku

Rozúčtování dokladů

Povel Záznam/Rozúčtování umožní rozúčtovat aktuální řádek peněžního deníku na více řádků. Po vyvolání povelu se založí nový záznam deníku s hodnotami původního záznamu. Nad polem Částka je modře uvedeno slovo Rozúčtování a částky původního záznamu. Vložíte-li částku, POHODA automaticky sníží částku původního řádku.

  • Vyberte si řádek, který chcete rozúčtovat.
  • Zvolte povel Záznam/Rozúčtování (nebo pomocí klávesové zkratky CTRL+R).
  • Do pole Částka zapište částku, kterou chcete zaúčtovat jinak, a uveďte zaúčtování, středisko, činnost nebo zakázku. Klávesovou zkratkou CTRL+ENTER záznam uložte.

Rozúčtování dokladů

Důsledky ručních úprav

Úpravy dokladů v deníku sice provádět můžete, ale pokud se zrovna neřadíte mezi profesionály, zkuste se jim raději vyhnout a provádějte je přímo v agendách Banka Pokladna. Tím je zajištěno, že při další opravě dokladu o původní úpravy nepřijdete. Pokud totiž rozúčtujete nebo ručně změníte automaticky vygenerovaný řádek v peněžním deníku, změní se předkontace zdrojového dokladu na speciální předkontaci s názvem Ručně.

Automatické zaúčtování, ke kterému dojde například při následných opravách daného dokladu, se vypne.

Tiskové sestavy

Nabídka tiskových sestav agendy Peněžní deník mj. obsahuje: peněžní deník (ve čtyřech variantách) nebo přehled příjmů a výdajů v hotovosti, resp. na bankovních účtech podle toho, jak ovlivňují základ daně. Prohlédněte si také nabídku kontrolních tiskových sestav.