Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

9.6 Obrat pro DPH

Tisková sestava Obrat pro DPH vám pomůže vypočítat přibližnou výši obratu pro účely daně z přidané hodnoty. POHODA zjišťuje výši obratu shodně pro plátce i neplátce daně z přidané hodnoty. Upozorňujeme, že výpočet slouží pro informativní účely.

Sestava je umístěna v agendě Účetní deník (PÚ), resp. Peněžní deník (DE) a také na informační ploše programu POHODA v části Kontrolní sestavy. Období obratu se odvíjí dle datumového pole Počátek, resp. Konec období, který se vyplňuje před náhledem této sestavy.

Na kontrolní sestavu se načtou záznamy, které mají v agendě Účtová osnova (PÚ), resp. Předkontace (DE) zatrženou volbu Obrat pro DPH. V účetnictví je volba přístupná pouze pro výsledkové účty daňového typu. V daňové evidenci je volba povolena pro daňově účinné předkontace typu P (příjem) a nepeněžní operace ovlivňující základ daně se zkratkou Z.

Napoprvé musíte volbu Obrat pro DPH u vybraných účtů (předkontací) ručně nastavit. Po provedení datové uzávěrky si už nastavení bude POHODA pamatovat. Zároveň se údaje z minulého účetního období automaticky převedou do databáze nově vzniklé účetní jednotky.

Do obratu se načítají doklady, resp. položky z agend Vydané faktury, Ostatní pohledávky, Interní doklady, Pokladna příjem, Banka příjem, v účetnictví navíc z agend Výchozí stavy účtů, Časové rozlišení a v daňové evidenci z agendy Nepeněžní deník (pouze záznamy bez vazby na zdrojový doklad).

Pracujete-li v účetní jednotce, která je po datové uzávěrce, a ze staršího období vám v aktuální jednotce chybí podklady pro obrat, využijte funkci Import obratových podkladů... z nabídky Soubor/Datová komunikace.

Prostřednictvím povelu se otevře dialogové okno Import obratových podkladů, ve kterém je třeba vybrat požadované účetní jednotky k převodu podkladů pro obrat. Pokud by se podklady nenačetly, POHODA vás bude o tomto stavu informovat prostřednictvím upozornění.

Podrobnější informace ke sledování obratu pro účely daně z přidané hodnoty včetně algoritmu výpočtu naleznete v nápovědě programu POHODA.