Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Poradíme vám, jak vybrat účetní program za rozumnou cenu. Seminář je zdarma
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Příručka PAMICA > Úvod > Systémové požadavky

1.7 Systémové požadavky

Než začnete program PAMICA instalovat, ujistěte se, zda je vaše technické vybavení pro jeho nasazení dostačující.

Pokud budete s programem pracovat na jednom počítači, postačí vám běžné vybavení. Chcete-li program využívat v síťové verzi na více počítačích, doporučujeme kvalitnější vybavení.

Obecné požadavky a doporučení

Pro účely údržby a defragmentace doporučujeme na všech serverech a pracovních stanicích udržovat volné místo o velikosti 25 % kapacity pevného disku. Splnění tohoto systémového požadavku je spolu se splněním doporučeních popsaných níže základním předpokladem pro bezproblémovou instalaci a používání programů STORMWARE Office.

Při instalaci aplikací STORMWARE Office na jiné než české prostředí může v databázi dojít k deformaci českých znaků. Pokud nemáte ve svém operačním systému české prostředí, doporučujeme doinstalovat tzv. MUI Pack (Multilingual User Interface Pack) určený pro váš operační systém.

V operačním systému Windows je třeba mít v ovládacích panelech nastaven jazyk: čeština (Česká republika). Dále je nutné vybrat jazyk pro programy nepodporující sadu Unicode: čeština (Česká republika).

Před instalací produktů STORMWARE Office doporučujeme aktualizovat operační systém na nejnovější verzi Service Pack (SP) pro daný typ Windows.

Systémové požadavky uvedené v následující tabulce představují doporučené parametry pracovních stanic jednotlivých uživatelů programů STORMWARE Office. Můžete je použít také jako minimální parametry serveru file-serverových (síťových) verzí/řad programů STORMWARE Office.

Operační systém – Doporučujeme Windows 10 CZ, Windows 8/8.1 CZ a Windows 7 SP1 CZ.

Procesor – Intel Core 2 Duo 2 GHz

Paměť – 2 x 2048 MB

Pevný disk – 2 x SATAII, 7200 ot./min.

UPS – Počítač napájejte nejlépe ze záložního zdroje UPS, zabráníte tak ztrátě dat nebo porušení databází při výpadku proudu.

Monitor – Minimálně 15“ v rozlišení 1024 × 768, z hlediska ergonomie práce doporučujeme 17“ TFT displej.

Tiskárna – Laserová tiskárna umožňující rychlý tisk (např. HP LaserJet 1200).

Další systémová doporučení pro síťovou verzi

Program PAMICA je file-server systém postavený na databázovém stroji Microsoft Jet, podobně jako známý kancelářský produkt Microsoft Access.

U systému PAMICA SQL je použita technologie klient-server a databázové prostředí SQL. Díky tomu dochází k výraznému zvýšení výkonu a bezpečnosti celé aplikace. Uživatelům je také umožněno souběžně zpracovávat velké množství dat, aniž by docházelo k jakémukoliv zpomalování. Každá aplikace vyžaduje pro svůj provoz technickou infrastrukturu (server, klientské počítače, síťové prvky a operační systémy) s parametry odpovídajícími zejména zatížení aplikace v plném provozu.

Síťová verze PAMICA CAL opravňuje uživatele k provozu programu na dalším počítači a umožňuje pracovat s daty umístěnými na serveru. Počet stanic zapojených do sítě záleží na počtu zakoupených CAL licencí. Při síťové práci se po síti přenášejí značné objemy dat a na celkový výkon systému PAMICA tak má rozhodující vliv optimální dimenzování všech prvků infrastruktury a jejich vyvážené sestavení.

Následující informace se týkají požadavků pro síťové verze.

Server – Počítač by měl být vybaven zálohovací jednotkou (např. páskovou jednotkou apod.) a měl by plnit výhradně úlohu serveru, tzn. že by na něm mimo administrátora, který provádí správu sítě, neměl ideálně pracovat žádný uživatel. Konkrétní doporučené systémové požadavky na server závisí na datovém zatížení celého systému.

Stanice – Klientské počítače, na kterých budou pracovat jednotliví uživatelé s programem PAMICA, by měly být stejné konfigurace. Jedna nekvalitní stanice nebo síťová karta může zapříčinit nestabilitu či výpadek celé sítě.

Síť – Doporučujeme kvalitní 100MB síťové prvky stejného výrobce s použitím pouze protokolu TCP/IP. Při větším zatížení připojte server k síťovému prvku rychlostí 1 GB. Nastavení vypínání harddisků a síťových karet z důvodu úspory energie není vhodné.

UPS – Všechny počítače a aktivní síťové prvky napájejte ze záložních zdrojů UPS.

Software – Základem bezchybného provozu je správně nainstalovaný operační systém včetně prostředků základní desky s omezením režimu zpožděného zápisu na disk. Rozhodně doporučujeme před instalací programu provést údržbu systému a v průběhu provozu provádět také pravidelný datový servis.

Vyjmenovaná doporučení nemohou být bohužel popsána úplně. Specifikace konkrétních postupů pro hardware jednotlivých výrobců a šířka vyráběných typů přesahují obsahový rámec této uživatelské příručky. Korektnost provedených zásahů a technická preciznost jsou předpokladem správného fungování a očekávaných výsledků. Proto vám doporučujeme, abyste nasazení síťové verze svěřili kvalifikovaným odborníkům.

V případě zájmu o tyto služby jsme připraveni vám vyhovět. Naši specialisté vás navštíví a poskytnou servisní služby typu instalace nebo nastavení systému, individuálně vás zaškolí nebo provedou servisní zásah podle potřeby. Podrobné informace naleznete na www.stormware.cz/sluzby.