Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Poradíme vám, jak vybrat účetní program za rozumnou cenu. Seminář je zdarma

1.8 Instalace programu

17_instalace.png

Nejprve ukončete všechny programy, které máte spuštěny v prostředí Microsoft Windows. Tím uvolníte paměť a zabráníte případným konfliktům mezi instalačním programem a ostatními programy. Do operačního systému se přihlaste účtem (přístupem), který má oprávnění k instalaci programů (např. účet administrátora).

Při opakované instalaci programu PAMICA do stejné složky, např. při instalaci aktualizace, se ujistěte, že program není z této složky spuštěn, a to ani na vašem počítači, ani na jiné stanici sítě, která má právo spouštět programy z vašeho počítače.

Spuštění instalace

18_spusteni_instalace.png

Po vložení CD do jednotky se automaticky spustí úvodní prezentace. V případě, že máte automatické spouštění zakázáno, je nutné spustit tuto nabídku ručně (Tento počítač/CD-ROM/Start.exe). Instalaci spustíte kliknutím na text Instalace. Na stránce s informacemi o právě instalovaném produktu si ověřte, že skutečně instalujete aktuální verzi programu. V dalším kroku budete vyzváni k vyplnění jména, názvu firmy a instalačního čísla programu PAMICA. Toto číslo najdete ve svém profilu v Zákaznickém centru (www.stormware.cz/zc) nebo na příloze k daňovému dokladu o koupi programu PAMICA. Spolu s programem PAMICA se automaticky a zdarma nainstaluje i editor tiskových sestav REPORT Designer.

Na další stránce je možné zvolit typ instalace. Ponechte možnost Plná instalace.

V následujícím okně vyberte složku, do které chcete program nainstalovat. Jako výchozí složka pro umístění dat vám bude nabídnuta výchozí složka pro uživatelská data systému Microsoft Windows. Její umístění závisí na použitém operačním systému Windows. Nabídnuté umístění programu můžete změnit. Pokud průvodní instrukce pro instalaci aktualizace neuvádějí jinak, použijte pro všechny následující aktualizace programu stejnou složku. Díky tomu program při spuštění automaticky převede dosavadní datové soubory do nové verze.

V průběhu samotné instalace zkopíruje instalační program soubory z CD. Nakonec vytvoří zástupce na ploše počítače a v nabídce Start. V některých případech budete ještě vyzváni k restartu počítače, aby se mohly do paměti správně zavést některé komponenty programu. Klikněte na tlačítko OK a po znovuzavedení systému už můžete personální a mzdový systém PAMICA poprvé spustit.

Instalace SQL verze programu

Systém PAMICA SQL používá pro ukládání dat SQL server. Jako první krok při instalaci programu PAMICA SQL je nezbytné vytvořit mateřskou databázi na příslušném SQL serveru. Vytvoříte ji pomocí aplikace StwPhBuilder.

Síťová instalace

Pokud jste si zakoupili přídavnou síťovou licenci, je třeba způsobem popsaným v následujících odstavcích nejdříve provést instalaci z CD na hlavní počítač (server). Z této instalace na hlavním počítači pak nainstalujete program PAMICA na ostatní počítače (klienty).

Instalace na server

Na server nainstalujte plnou instalaci programu PAMICA. Průvodce vám po zadání instalačních adresářů (programového i datového) nabídne možnosti nastavení jejich sdílení. V případě nové instalace (do nové složky) je zvolena první možnost Vytvořit sdílení. Výchozí hodnoty názvů sdílení pro tuto možnost jsou přednastaveny podle názvů složek, do kterých je PAMICA instalována. V případě aktualizace už instalované síťové varianty je vybrána druhá možnost Zvolit síťovou cestu. Zde jsou vyplněny názvy existujícího sdílení složek programu PAMICA. Třetí možnost Nevytvářet sdílení je hlavně pro zkušené uživatele (administrátory), kteří mohou vytvořit sdílení sami.

Složka, kterou instalační program vytvoří, musí být sdílena pro všechny uživatele oprávněním Úplné řízení. Pokud nesdílíte celý disk serveru, stiskněte nad složkou programu (např. C:\Pamica) pravé tlačítko myši, zvolte povel Sdílení a přes tlačítko Oprávnění nastavte Úplné řízení.

Instalace klienta

Na jednotlivých počítačích najděte pomocí ikony Místa v síti (Okolní počítače) sdílenou složku programu PAMICA a v ní spusťte mzdový systém PAMICA souborem Pamica.exe. Tím se spustí instalační program, který do systému síťového klienta dodá všechny potřebné soubory. Zároveň se na ploše vytvoří zástupce, ze kterého budete program PAMICA spouštět ke své práci.

Složky programu

Instalační složka mzdového systému PAMICA (aplikační i datový adresář) obsahuje nebo může obsahovat následující podsložky:

  • Data – obsahuje datové soubory všech firem. Podsložka Zálohy je určena pro záložní kopie dat.
  • Dokumenty – je určena pro firemní dokumenty. Podsložka Šablony\Personalistika obsahuje vzory pracovněprávních dokumentů.
  • Export PF – připravena pro textové soubory sloužící k identifikaci hromadné platby zasílané penzijní společnosti.
  • Info – obsahuje soubory informační plochy a adresáře se soubory šablon pro XML komunikaci.
  • Log – obsahuje záznamy o průběhu importu a další soubory.
  • Tisk – obsahuje soubory tiskových sestav. Podsložka Zálohy je určena pro tiskové zálohy. Pro nainstalovaný program REPORT Designer jsou zde i podsložky Copy pro uživatelské sestavy a Edit pro uživatelské náhrady originálních sestav.
  • Update – slouží k instalaci síťových klientů a update.
  • XML – slouží k ukládání XML souborů vygenerovaných z programu PAMICA.

Formát databáze

Program PAMICA využívá datový formát databáze Microsoft Access 2000.

Pozor, neodborným zásahem do datových souborů formátu MDB otevřených z jiného programu než je mzdový systém PAMICA, se vystavujete nebezpečí nenávratného porušení databáze a vztahů mezi jednotlivými tabulkami. Výrobce v žádném případě neručí za takto způsobené problémy.

Personální a mzdový systém PAMICA SQL používá pro ukládání dat SQL server, který přináší zvýšení výkonu a bezpečnosti aplikace, umožňuje zpracování velkého množství dat a souběžnou práci většího počtu uživatelů.

Rozlišení monitoru

Pro přehlednou práci je vhodné okno programu maximalizovat na celou obrazovku. Doporučené rozlišení je 1024 × 768 bodů, high nebo true color.

Spuštění programu

Po instalaci naleznete na ploše ikonu mzdového systému PAMICA. Program lze spustit také z nabídky Start/Všechny programy/STORMWARE Office. První spuštění programu trvá déle než obvykle, protože se nejprve vytváří systémová databáze a poté databáze účetní jednotky.

Zkušební data

Po spuštění program nabídne zavedení zkušebních dat firmy Novák, s. r. o., na kterých si můžete vyzkoušet základní způsoby práce se mzdovým systémem PAMICA. Po vyzkoušení můžete zkušební firmu smazat a začít zpracovávat mzdovou agendu „naostro“. Nejprve je však třeba zadat řadu základních údajů a nastavit parametry programu na míru mzdové agendy své firmy. Více se dozvíte v kapitole Nastavení.