Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Příručka PAMICA > Úvod > Jak používat tuto příručku

1.6 Jak používat tuto příručku

Příručka uživatele je jednou ze součástí kompletní dokumentace personálního a mzdového systému PAMICA.

Příručka však není tištěnou verzí nápovědy, která je obsažena přímo v systému PAMICA. Oba typy dokumentace mají rozdílný rozsah a určení. Tištěná příručka neobsahuje podrobný popis některých okrajových funkcí, jejichž charakteristiku naleznete v nápovědě, a až na výjimky neobsahuje podrobný popis jednotlivých polí přístupných v programu stisknutím klávesové zkratky CTRL+F1.

Zatímco nápověda přímo v programu je aktualizována průběžně několikrát ročně, nová vydání tištěné dokumentace jsou k dispozici v delších intervalech. V některých případech se proto v příručce odkazujeme na aktuální informace uvedené v nápovědě programu nebo na internetu. K jaké verzi systému PAMICA je tištěná příručka vydávána (aktualizována), se dozvíte v úvodní tiráži.

Orientace v příručce

Tato úvodní kapitola obsahuje základní informace o produktu a jeho instalaci. Kapitola Základní dovednosti shrnuje ovládání programu a nejčastěji používané funkce a postupy. Kapitola Nastavení provádí krok za krokem založením účetní jednotky a popisuje nastavení systému. Další kapitoly se už konkrétně věnují jednotlivým funkčním celkům a popisují příslušné agendy a funkce programu PAMICA.

Orientaci v příručce usnadňují použité symboly, uváděné na okrajích stránek:

Tip pro urychlení práce nebo usnadnění orientace.
Dodatečná upřesňující informace nad rámec běžného textu.
Text se týká pouze účetnictví (dříve podvojného).
Text se týká pouze daňové evidence (jednoduchého účetnictví).
Takto uvedený text se týká pouze síťové verze programu.
Text se týká pouze řady SQL.
Označení popisu konkrétní agendy programu.
Označení popisu konkrétního povelu.
Označení popisu konkrétní tabulky.
Označení popisu konkrétního formuláře.
Označení popisu tiskových sestav agendy.

V závěru příručky je rejstřík s abecedním seznamem pojmů.