Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Příručka PAMICA > Úvod > Přehled klávesových zkratek

1.10 Přehled klávesových zkratek

Pomocí klávesnice a klávesových zkratek můžete svou práci v programu PAMICA mnohonásobně zrychlit. Protože možnosti použití těchto praktických klávesových povelů se v jednotlivých částech programu liší, konkrétní dostupnou nabídku najdete vždy v kontextové nápovědě (klávesová zkratka CTRL+F1). Na tomto místě uvádíme ty nejdůležitější a nejčastěji používané klávesy a klávesové zkratky.

Klávesové zkratky ve formuláři

Formulářem nazýváme horní část okna agendy zobrazující detail aktuálního záznamu.

Režim editace

F9 nebo kliknutí myší

Další pole

ENTER nebo TAB

Předchozí pole

SHIFT+TAB, SHIFT+ENTER

Vložení dnešního data

MEZERNÍK

Zvýšení data o jeden den

+

Snížení data o jeden den

-

Rozbalení seznamu

F4

Otevření agendy seznamu

F5

Potvrzení výběru a návrat (v agendě seznamu po F5)

ENTER

Zrušení výběru a zavření agendy seznamu

(v agendě seznamu po F5)

ESC

Výběr položky seznamu, která začíná daným písmenem

klávesy písmen

Vybrat pole s podtrženým písmenem v názvu

ALT+klávesy písmen

Aktivace další záložky formuláře

CTRL+PAGE DOWN

Aktivace předešlé záložky formuláře

CTRL+PAGE UP

Klávesové zkratky v tabulce

Tabulka je spodní část okna agendy, která zobrazuje seznam záznamů agendy.

Záložka * (hlavní tabulka)

ALT+V

Záložka dotazu

ALT+Q

Záložka položek

ALT+P

Záložky agendy

ALT+I

Předchozí záznam

ŠIPKA NAHORU

Následující záznam

ŠIPKA DOLŮ

Předchozí obrazovka

PAGE UP

Následující obrazovka

PAGE DOWN

První záznam

CTRL+HOME

Poslední záznam

CTRL+END

Záznam zadaného čísla řádku

F7

Označení sloupce

CTRL+MEZERNÍK

Obsah tabulek bílé barvy lze přímo editovat. Jedná se především o tabulky položek dokladů.

Označení obsahu buňky

F2

Přechod na další položku

SHIFT+ENTER

Funkční klávesy

F1

Zobrazení nápovědy programu PAMICA

CTRL+F1

Zobrazení nápovědy k poli formuláře

F2

Aktivace seznamu

F3

Vyhledání záznamů obsahujících zapsaný text v aktuálním sloupci

SHIFT+F3

Vyhledání položek obsahujících zapsaný text v aktuálním sloupci

F4

Rozbalení seznamu

CTRL+F4

Zavření agendy

F5

Otevření agendy seznamu

F6

Přepnutí do další části okna

CTRL+F6

Přepnutí do další otevřené agendy

F7

Přechod na záznam zadaného pořadového čísla

F9

Editace záznamu

F10

Aktivace hlavní nabídky

F11

Kalkulačka