Využijte nový Účet POHODA pro bezpečnější a pohodlnější jednotné přihlašování ke službám a aplikacím STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Příručka PAMICA > Úvod > Přehled podporovaných funkcí

1.4 Přehled podporovaných funkcí

Co umožňuje mzdový systém PAMICA? V tomto textu uvádíme stručný souhrn možností a principů použitých v programu. Vzhledem k rozsáhlé funkčnosti systému se ovšem nejedná o úplný seznam funkcí.

Mzdová evidence

Systém PAMICA umožňuje komplexní a pohodlné vedení personalistiky a zpracování mezd včetně složitějších mzdových postupů, např. souběh pracovních poměrů, nerovnoměrné rozvržení pracovní doby či zpracování turnusových mezd. Ke každému zaměstnanci lze nastavit slevy na dani z příjmů, způsob zdanění, pravidelné srážky, resp. výpočet nezabavitelné části mzdy (exekuce) a insolvence. Program PAMICA kontroluje maximální osvobozenou částku příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění či životní pojištění. Spočítá a vystaví doklad na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Mzda zaměstnance se skládá z jednotlivých složek mezd, které je možné si předem definovat, včetně neomezeného množství příplatků a prémií.

Zaúčtováním mezd jsou tyto mzdy uzamčeny proti dalším úpravám a jsou vygenerovány doklady pro export do externího účetnictví. Uživatel má možnost provést i roční zúčtování záloh daně z příjmů. V programu je k dispozici řada tiskopisů, které jsou navrženy shodně s úředním vzorem a  které je možné odevzdat v elektronické podobě, např. Oznámení o nástupu do zaměstnání, Evidenční list důchodového pojištění apod. Dále zde naleznete např. Přehled o výši pojistného, Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele, Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, Počet zaměstnanců, Potvrzení o zaměstnání.

Program PAMICA umožňuje zpracování dat pro statistické šetření v rámci Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV), a to do datového souboru ve formátu XML.

Síťový provoz

Síťová verze mzdového systému PAMICA s označením NET a přídavné síťové licence označované jako CAL umožňují současnou práci více uživatelů na počítačích propojených do sítě. Jednotliví zaměstnanci různých profesí, typicky např. personalisté a mzdoví účetní, pracují s firemním mzdovým systémem ze svých počítačů, přičemž mohou mít přesně definována přístupová práva do dílčích částí systému podle svých pravomocí.

Aktualizace systému

Program PAMICA je společností STORMWARE průběžně aktualizován, a to prostřednictvím aktualizací na DVD, resp. ke stažení v Zákaznickém centru nebo online prostřednictvím update.

Bezpečnost

Bezpečnost systému je zajišťována použitím přístupových práv a hesel. Účetní databáze lze zabezpečit proti neoprávněnému přístupu z jiných programů, než je mzdový systém PAMICA. Míru bezpečnosti je možné zvýšit volbou systému PAMICA SQL postaveného na technologii klient-server.