Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Příručka PAMICA > Úvod > Přehled povelů nabídek

1.9 Přehled povelů nabídek

V této části uvádíme přehled povelů nabídek se stručným popisem a uvedením případné klávesové zkratky. Konkrétní obsah nabídek programu PAMICA závisí na nastavení přístupových práv uživatelů.

Nabídka Soubor

Název Popis Klávesa
Účetní jednotky Otevře agendu Účetní jednotky CTRL+U
Přihlásit se… Umožní přihlásit se do programu jako jiný uživatel
Změnit heslo… Umožňuje zadat heslo proti neoprávněnému přístupu
Tiskové sestavy… Vyvolá tiskové sestavy CTRL+T
Náhled Zobrazí náhled výchozí sestavy CTRL+SHIFT+T
Vytisknout Vytiskne výchozí sestavu
Exportovat do PDF Exportuje výchozí sestavu do PDF
Kontrola uživatelských sestav Zkontroluje uživatelské tiskové sestavy
Datová komunikace
Import personalistiky… Provede import dat z jiné databáze
XML import personalistiky… Provede import personalistiky z XML souboru (pouze u řady PAMICA SQL)
Import docházky… Provede import dat z jiné databáze
Export pro docházku… Provede export vybraných dat do jiné databáze
Export databáze… Provede export databáze (pouze u řady PAMICA SQL)
Import roku… Provede import starších let z účetní jednotky programu POHODA (Pokud přecházíte zpracovávat mzdy z programu POHODA do programu PAMICA.)
Odeslané e-maily Otevře agendu odeslaných e-mailů pomocí poštovního klienta SMTP
E-maily k odeslání Otevře agendu e-mailů čekajících na odeslání
Odeslané datové zprávy Otevře seznam odeslaných datových zpráv
Zálohování
Zálohovat… Zálohuje data vybrané firmy
Zálohovat vše… Zálohuje data
Načíst zálohu… Načte data vybrané firmy ze záložní kopie
Načíst tiskovou zálohu… Umožní zobrazení a tisk zálohované tiskové sestavy
Zavřít agendu Zavře agendu
Zavřít vše Zavře všechny otevřené agendy
Konec Ukončí aplikaci

Nabídka Nastavení

Název

Popis

Klávesa

Globální nastavení Otevře nastavení účetní jednotky společné pro všechny uživatele CTRL+G
Uživatelské nastavení Otevře nastavení účetní jednotky platné pro přihlášeného uživatele CTRL+W
Legislativa Otevře nastavení legislativy
Přístupová práva Umožňuje administrátorovi přidělovat přístupová práva uživatelům CTRL+SHIFT+U
Nastavení formuláře Nastaví pole formuláře přístupná z klávesnice CTRL+Y
Volitelné parametry
Volitelné parametry Otevře agendu Volitelné parametry (pouze u řady PAMICA SQL)
Uživatelské seznamy Otevře agendu Uživatelské seznamy (pouze u řady PAMICA SQL)
Uživatelské seznamy Otevře agendu Uživatelské seznamy (pouze u řady PAMICA SQL)
Zobrazit
Vzhled programu Umožní nastavit vzhled programu
Panel agend Zapne/vypne panel agend
Standardní lišta Zapne/vypne standardní lištu
Hlavní tabulka Zobrazí hlavní tabulku agendy ALT+V
Záložka dotazu Zobrazí záložku s dotazem ALT+Q
Tabulka položek Přepíná mezi první tabulkou položek a hlavní tabulkou ALT+P
Záložky agendy Zobrazí postupně záložky agendy ALT+I
Zdravotní pojišťovny Zobrazí seznam zdravotních pojišťoven
Životní pojišťovny Zobrazí seznam životních pojišťoven
Penzijní společnosti Zobrazí seznam penzijních společností
Místa výkonu práce Zobrazí seznam míst výkonu práce
Šablony turnusu Zobrazí seznam šablon turnusů
Bankovní účty Zobrazí seznam bankovních účtů
Homebanking Otevře nastavení bankovních služeb
Historie Otevře agendu Historie

Nabídka Seznamy

Název Popis Klávesa
Číselné řady Otevře nastavení číselných řad dokladů
Předkontace Otevře seznam předkontací
Účtová osnova Otevře účtovou osnovu
Střediska Eviduje střediska
Činnosti Eviduje činnosti
Zakázky Eviduje zakázky
Kódy bank Eviduje seznam kódů bank
Konstantní symboly Eviduje seznam konstantních symbolů
Obce Otevře databázi obcí a poštovních směrovacích čísel
Štítky záznamů Otevře agendu Štítky záznamů
Číselníky
Územní jednotky Otevře databázi kódů podle číselníku LAU1
Ekonomické činnosti Otevře číselník činností CZ-NACE
Správa sociálního zabezpečení Otevře číselník okresů C_COKR
Země Otevře databázi číselníků zemí ČZEM podle klasifikace Českého statistického úřadu
Obce (ZÚJ) Otevře číselník základních územních jednotek (ZÚJ)
Úřady práce Otevře databázi úřadů práce
Postavení v zaměstnání Otevře databázi číselníku klasifikace CZ_ICSE
Klasifikace zaměstnání Otevře databázi kódů klasifikace zaměstnání KZAM-R
Klasifikace zam. CZ-ISCO Otevře databázi kódů klasifikace zaměstnání CZ-ISCO

Nabídka Personalistika

Název Popis Klávesa
Personalistika Otevře agendu Personalistika CTRL+E
Pracovní poměry Otevře agendu Pracovní poměry CTRL+P
Uchazeči Otevře agendu Uchazeči CTRL+SHIFT+I
Výběrová řízení Otevře agendu Výběrová řízení CTRL+SHIFT+V
Organizační struktura Otevře agendu Organizační struktura
Pracovní pozice Otevře agendu Pracovní pozice
Kvalifikace
Definice kvalifikací Otevře agendu Definice kvalifikací
Dosažená kvalifikace Otevře agendu Dosažená kvalifikace
Definice upomínek Otevře agendu Definice upomínek
Upomínky Otevře agendu Upomínky
Definice lékařských prohlídek Otevře agendu Definice lékařských prohlídek
Lékařské prohlídky Otevře agendu Lékařské prohlídky CTRL+SHIFT+L
Definice školení Otevře agendu Definice školení
Školení Otevře agendu Školení

Nabídka Mzdy

Název Popis Klávesa
Historické mzdy Otevře agendu Historické mzdy CTRL+H
Všechny mzdy Otevře agendu pro prohlížení všech mezd CTRL+M
Aktuální mzdy Otevře agendu pro editaci mezd daného měsíce CTRL+A
Vystavit nové mzdy Otevře agendu pro zpracování mezd nového měsíce CTRL+N
Leden Otevře agendu vystavených mezd za leden CTRL+1
Únor Otevře agendu vystavených mezd za únor CTRL+2
Březen Otevře agendu vystavených mezd za březen CTRL+3
Duben Otevře agendu vystavených mezd za duben CTRL+4
Květen Otevře agendu vystavených mezd za květen CTRL+5
Červen Otevře agendu vystavených mezd za červen CTRL+6
Červenec Otevře agendu vystavených mezd za červenec CTRL+7
Srpen Otevře agendu vystavených mezd za srpen CTRL+8
Září Otevře agendu vystavených mezd za září CTRL+9
Říjen Otevře agendu vystavených mezd za říjen CTRL+0
Listopad Otevře agendu vystavených mezd za listopad CTRL+SHIFT+1
Prosinec Otevře agendu vystavených mezd za prosinec CTRL+SHIFT+2
eNeschopenka Otevře agendu eNeschopenka
Definice složek mezd Otevře agendu Definice složek mezd CTRL+D
Definice složek nepřítomnosti Otevře agendu Definice složek nepřítomnosti CTRL+F
Složky mezd Otevře souhrnnou agendu složek mezd CTRL+S
Složky nepřítomnosti Otevře agendu složek nepřítomností
Složky srážek Otevře souhrnnou agendu složek srážek
Vybrat rok… Otevře dialogové okno s možností výběru roku pro práci se mzdami
Uzavřít rok… Zobrazí průvodce uzavřením roku
Zrušit uzavření roku Zobrazí průvodce zrušením uzavření roku

Nabídka Podání

Název Popis Klávesa
Elektronická podání Otevře agendu elektronických podání
Podání ELDP Otevře agendu s vytvořenými evidenčními listy důchodového pojištění
Podání HZUPN Otevře agendu vytvořených podání HZUPN
Podání NEMPRI Otevře agendu vytvořených podání NEMPRI
Podání ONZ Otevře agendu s vytvořenými oznámeními o nástupu
Podání PVPOJ Otevře agendu s vytvořenými přehledy o výši pojistného
Roční zúčtování Otevře agendu s vytvořenými ročními zúčtováními zaměstnanců
Žádost o daňový bonus Otevře agendu vytvořených žádostí o daňový bonus

Nabídka Doklady

Název Popis Klávesa
Doklady Otevře agendu Doklady CTRL+SHIFT+Z
Příkazy k úhradě Otevře agendu Příkazy k úhradě CTRL+SHIFT+B

Nabídka Záznam

Nabídka Záznam v programu PAMICA je obzvlášť důležitá. Obsahuje mj. povely pro práci s aktuálním záznamem otevřené agendy, které popisujeme v kapitole Základní dovednosti. Obsah nabídky se dynamicky mění podle právě otevřené agendy a obsahuje tedy i další povely, které jsou specifické pro danou agendu.

Název Popis Klávesa
Editace
Editovat Povolí editaci aktuálního záznamu F9
Vložit Vloží nový záznam do agendy INSERT
Kopírovat Zkopíruje aktuální záznam a připraví ho na vložení do agendy CTRL+K
Uložit Uloží aktuální záznam agendy na disk CTRL+ENTER
Smazat Smaže aktuální záznam CTRL+DELETE
Přečíslovat… Přečísluje vybrané záznamy
Upravit vše… Zapíše novou hodnotu do zvoleného pole vybraných záznamů
Smazat vše Smaže všechny nebo vybrané záznamy v tabulce
Označení
Označit Označí aktuální záznam ALT+X
Označit vše Označí všechny nebo vybrané záznamy v tabulce
Zrušit označení Zruší označení všech nebo vybraných záznamů v tabulce
Výběr
Složený dotaz… Umožní vybrat záznamy podle libovolných kritérií
Uložené dotazy/ Přidat do seznamu Přidá aktuální dotaz do seznamu uložených dotazů
Uložené dotazy/ Upravit seznam… Umožní úpravy uložených dotazů
Poslední dotazy/ Vymazat seznam Vymaže seznam dříve provedených dotazů
Vybrat 1 záznam Vybere jeden aktuální záznam
Vybrat dle obsahu Vybere záznamy se stejným obsahem pole jako aktuální záznam
Vybrat doplněk Vybere záznamy, které neodpovídají podmínce
Upravit dotaz… Umožní upravit aktuální dotaz
Agendy nabídky Personalistika
Komunikace
Nový hovor… Umožňuje vytočit zvolené telefonní číslo
Nová zpráva Založí novou zprávu elektronické pošty
Hromadná zpráva Vytvoří soubor s e-mailovými adresami zaměstnanců
Adresy do Outlooku Zkopíruje adresy zaměstnanců do kontaktů aplikace MS Outlook
Hromadné hlášení změn… Vytvoří hlášení pro zdravotní pojišťovnu na záložku Evidence podání
Insolvenční rejstřík Ověří zaměstnance v insolvenčním rejstříku
Roční zúčtování záloh DzP… Provede roční zúčtování záloh DzP vybraných zaměstnanců
Vložit lékařské prohlídky Vloží lékařskou prohlídku vybraným zaměstnancům
Vložit školení Vloží školení vybraným zaměstnancům
Vložit upomínku Vytvoří upomínku do agendy Upomínky
Agendy nabídky Pracovní poměry
Úrazové pojištění… Vystaví závazek na úrazové pojištění zaměstnanců
Podání ELDP Vygeneruje podání evidenčních listů vybraných zaměstnanců
Podání NEMPRI pro RP Vygeneruje přílohu k žádosti o rodičovský příspěvek
Podání ONZ… Otevře průvodce pro vytvoření oznámení o nástupu
ISPV… Otevře průvodce exportem dat pro ISPV
Hromadné platby PS Otevře průvodce pro vytvoření textového souboru k hromadné platbě penzijního připojištění
Vložit pracovní pozici Umožní vložit pracovní pozici zaměstnanci
Vložit trvalé složky Otevře průvodce pro hromadné vložení trvalých složek mezd
Vložit upomínku Vytvoří upomínku do agendy Upomínky
Agendy nabídky Mzdy
Vložit složky… Umožní hromadné vložení mzdových složek
Vložit rozúčtování Umožní hromadné vložení rozúčtování mezd na střediska, činnosti a zakázky
Vložit eNeschopenky Umožní hromadné vložení eNeschopenek
Podání NEMPRI Vytvoří podání NEMPRI pro vybrané zaměstnance
Podání HZUPN Vytvoří podání HZUPN pro vybrané zaměstnance
Podání PVPOJ Vytvoří přehled o výši pojistného
Hromadné hlášení změn – dohody… Vytvoří hromadné hlášení změn pro zaměstnance na DPP nebo DPČ
Žádost o daňový bonus… Vytvoří žádost o daňový bonus
Přepočítat mzdy… Umožní přepočítat mzdy pro vybrané zaměstnance
Zaúčtovat… Zaúčtuje mzdy zadaného měsíce
Uzavřít Uzavře měsíc bez mezd
Vložit upomínku Vytvoří upomínku do agendy Upomínky
Agendy nabídky Doklady
Odeslat doklady Otevře průvodce pro odeslání dokladů do programu POHODA
Předat písemně… Otevře průvodce písemným předáním dokladů
Smazat… Smaže vybrané záznamy
Odeslat příkazy… Vyvolá průvodce exportem příkazů k úhradě
Zrušit export… Zruší příznak exportu příkazu k úhradě
Závazky Slouží pro výběr a vložení závazků do příkazu k úhradě
Uzamknout příkazy… Uzamkne vybrané příkazy k úhradě
Odemknout příkazy… Odemkne vybrané příkazy k úhradě
Vložit upomínku Vytvoří upomínku do agendy Upomínky

Nabídka Nápověda

Název Popis Klávesa
Témata nápovědy Otevře nápovědu programu
Jak používat nápovědu Vyvolá popis používání nápovědy
Objednat… Umožní zadat objednávku softwaru
Objednat na webu Otevře rozcestník objednávek na www.stormware.cz
Objednat individuální služby Otevře objednávku individuálních služeb na www.stormware.cz
Právní předpisy Otevře právní systém WINLEX s aktuální legislativou
Zákaznická podpora Zobrazí informace o zákaznické podpoře k programu PAMICA
Stormware na webu Otevře www.stormware.cz v internetovém prohlížeči
Zprávy Otevře internetové stránky se seznamem zpráv pro uživatele systému PAMICA
Nejčastější otázky a odpovědi Otevře FAQ na www.stormware.cz
Vzdálená pomoc Vytvoří přístupové jméno a heslo pro vzdálené připojení k ploše vašeho počítače
Automatické aktualizace… Otevře dialogové okno pro nastavení automatických aktualizací programu
Aktualizovat Umožní provést automatickou aktualizaci programu
Aktivovat/Deaktivovat Otevře průvodce aktivací, resp. deaktivací programu
O aplikaci… Zobrazí informaci o programu, číslo verze a autorská práva