Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PAMICA > Příručka PAMICA > Úvod > Sdělení k plnění relevantních norem

1.5 Sdělení k plnění relevantních norem

Program PAMICA je vyvíjen v souladu s platnou legislativou a splňuje požadavky stanovené níže uvedenými předpisy.

Mzdový systém PAMICA splňuje požadavky zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Software rovněž splňuje požadavky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Mzdová evidence splňuje relevantní ustanovení uvedená v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a změně a doplnění některých souvisejících zákonů, zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a zákoně č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů.

Certifikace ČSN EN ISO 9001:2016

Nezávislí auditoři společnosti TÜV SÜD CZECH prověřili společnost STORMWARE z hlediska systému managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a udělili jí certifikát systému řízení kvality podle normy ISO 9001 pro obory činnosti vývoje, implementace a podpory softwarových produktů včetně organizace a provádění seminářů a kurzů. Získání certifikace ISO je důkazem profesionality nabízených softwarových produktů a koresponduje s cílem společnosti STORMWARE nabízet zákazníkům kompletní škálu podpory služeb prostřednictvím vysoce kvalifikovaných školení a kurzů.