Odemkněte potenciál systému POHODA

13.2 Všechny mzdy

Agenda Všechny mzdy eviduje souhrnně mzdy všech zaměstnanců a související odvody daně z příjmů a sociálního, resp. zdravotního pojištění. Chcete-li zobrazit mzdy za příslušný měsíc, vyberete tento měsíc z nabídky Mzdy. Pokud nemáte za požadovaný měsíc mzdy vytvořeny, název měsíce bude zašedlý. Povelem Vystavit nové mzdy se vygenerují nové mzdové záznamy pro všechny zaměstnance, kteří jsou u vás vedeni v agendě Personalistika a mají pro tento měsíc uzavřený pracovní poměr v agendě Pracovní poměry.

Pokud už jste mzdy generovali dříve, přes povel vybraného měsíce se otevře agenda Mzdy se mzdovými záznamy daného měsíce.

Všechny mzdy

Agenda Všechny mzdy obsahuje jak historické mzdy, tak mzdy aktuálního roku, tzn. veškeré vystavené mzdy všech zaměstnanců za jednotlivé měsíce aktuálního roku, které už byly v programu PAMICA zpracovány.

Do této agendy vstupují historické mzdy za aktuální rok v případě, že jste je do programu PAMICA vložili povelem Vložit z nabídky Záznam/Editace či klávesou INSERT v agendě Historické mzdy. Dále je možné využít variantu importu dat z programu POHODA. Více informací naleznete v kapitole 13/1 Historické mzdy.

Pokud nejprve zatrhnete volbu Všechny roky z nabídky Mzdy/Vybrat rok, uvidíte v agendě Všechny mzdy veškeré mzdové záznamy z historických mezd a z mezd vytvořených v programu PAMICA.

Agenda slouží k prohlížení a kontrole již zpracovaných dat. Jednoduchým způsobem můžete provádět výběr dat pomocí dynamických záložek, které vyvoláte kliknutím na záhlaví daného sloupce. Tímto způsobem můžete vybrat mzdy například pouze za určité období nebo pro jednoho konkrétního zaměstnance.

Další sloupce můžete přidávat povelem Sloupce, který vyvoláte pomocí místní nabídky (stiskem pravého tlačítka myši).

Tuto agendu také využijete, pokud potřebujete tisknout přehledy, které mají obsahovat údaje za všechny sestavené mzdy zaměstnanců, jako je např. Přehled mezd, Osobní náklady, Přehled požadovaných srážek. Agenda Všechny mzdy je k těmto tiskům přímo určena.