Odemkněte potenciál systému POHODA

13.15 Uzavřít rok

Uzavřít rok

Povel Uzavřít rok z nabídky Mzdy uzavře rok, ve kterém už jsou za všechny měsíce vystaveny a zaúčtovány mzdy všech zaměstnanců. V agendě Pracovní poměry bude nevyčerpaná dovolená převedena do pole Stará dovolená a čerpání dovolené se začne sledovat od ledna nového roku. Povel Další v dialogovém okně provede vypořádání dovolené. Mzdy uzavřeného roku můžete prohlížet. V uzavřeném roce můžete tisknout např. přehledy Mzdový list, Osobní náklady, Přehled požadovaných srážek atd., které obsahují údaje za všechny sestavené mzdy zaměstnanců.

Před uzavřením roku doporučujeme provést zálohu účetní jednotky.