Odemkněte potenciál systému POHODA

13.3 Aktuální mzdy

Agenda Aktuální mzdy eviduje mzdy zaměstnanců v aktuálním měsíci a dále související odvody daní a pojištění.

Tuto agendu otevřete z hlavní nabídky Mzdy pomocí povelu Aktuální mzdy. Ten je aktivní pouze v případě, že jste již v programu PAMICA vystavili první mzdy. Pokud prozatím žádné mzdy vystaveny nemáte, je tento povel zašedlý.

Po zvolení povelu Aktuální mzdy se automaticky otevře poslední vystavená mzda aktuálního roku, např. leden 2024, ve které můžete zkontrolovat, případně upravit vygenerované mzdy zaměstnanců a jejich pracovních poměrů. Prostřednictvím nabídky, kterou ve vystavené mzdě zaměstnance vyvoláte pravým tlačítkem myši na záložce Složky mzdy, je možné zaměstnanci dodatečně vložit složky mzdy.

Také můžete upravit nepřítomnosti daného měsíce v tabulce Složky nepřítomnosti, a to prostřednictvím nabídky, kterou vyvoláte pravým tlačítkem myši. Pro každý typ nepřítomnosti v jednom měsíci zvolte samostatnou složku nepřítomnosti.

Také můžete na záložce Srážky zkontrolovat vygenerované srážky zaměstnanci a případně je upravit.

Před samotným zaúčtováním mezd zjistěte, jestli mzdy z předchozího měsíce jsou už zaúčtovány. Je-li vše v pořádku, můžete provést zaúčtování záloh a mezd aktuálního měsíce pomocí povelu z nabídky Záznam/Zaúčtovat.

Změny trvalých složek mezd v agendě Pracovní poměry se do již vystavených mezd nepromítnou a projeví se až v nově vystavených mzdách.

Pokud chcete, aby se nově provedené změny v agendě Personalistika nebo Pracovní poměry promítly do již vystavené mzdy zaměstnance, při uložení této změny potvrďte promítnutí změny do aktuálních mezd, tzn. mezd za poslední měsíc.