Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

13.10 Složky srážek

Tato agenda představuje souhrnnou agendu složek srážek, které jsou zadány ve mzdách. V seznamu složek srážek můžete provádět různé výběry dat např. podle mezd konkrétního měsíce nebo podle jednotlivých zaměstnanců. Další sloupce přidáte povelem Sloupce v místní nabídce. Ke kontrole zadaných srážek můžete využít tiskové sestavy Soupiska srážek a Přehled srážek dle zaměstnance.