Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Doplňky k systému POHODA > Příručka mKasa > Návod na změnu sazeb DPH od 1. 1. 2024

Návod na změnu sazeb DPH od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 dochází ke změně výše sazeb DPH. Stávající snížené sazby 10 % a 15 % se nahrazují jednou sazbou 12 %. Základní sazba 21 % zůstává beze změny.

V aplikaci mKasa se nová sazba DPH 12 % nabídne až 1. 1. 2024.

Nastavení dokladů

V agendě Nastavení na záložce Doklady v sekci DPH zkontroluje sazbu DPH. Systém automaticky změní 1. 1. 2024 sazbu 10 %, resp. 15 % na 12 %.

Zásoby

Nová sazba DPH se zpřístupní 1. 1. 2024. Úpravy na zásobách je nutné provést na začátku roku.

Zásoby přenášené z programu POHODA

Sazby DPH upravte v nové verzi programu POHODA, rel. 13600 (v účetním roce 2024, resp. na přelomu účetních období 2024p) a synchronizací hromadně odešlete do aplikace mKasa.

V případě, že synchronizujete z programu POHODA v roce 2024 zásoby, které mají neplatnou sazbu DPH, mKasa zásoby přijme, ale ponechá na nich sazbu DPH z předešlého roku. Při prodeji dojde k úpravě sazby z 10% a 15% na 12%.

Zásoby vytvořené v aplikaci mKasa

Změny u textových položek vytvářených přímo v aplikaci mKasa je nutné provést přímo v aplikaci. V případě, že všechny nebo většina textových položek má přejít do 12% sazby DPH, můžete k tomu využít funkci Aktualizace sazeb DPH.

Evidujete-li zásoby, které jste vytvořili přímo v mKase, a potřebujete je převést do jiné sazby DPH, využijte pro jejich hromadnou úpravu novou funkci Aktualizace sazeb DPH v agendě Ceník.


V agendě Zásoby klikněte v pravém horním rohu na menu tři tečky a zvolte povel Aktualizace sazeb DPH.


Funkce hromadně převede u všech textových zásob vytvořených v mKase sazbu DPH 10 % a 15 % na novou sníženou sazbu 12 % a přepočítá prodejní cenu. Pokud je prodejní cena zásoby zadána včetně DPH, tak se celková cena nezmění.


TATO OPERACE JE NEVRATNÁ!

Povel pro aktualizaci sazeb DPH
V případě komunikace aplikace s programem POHODA přes balíčky nebo mServer se před provedením aktualizace sazby DPH automaticky provede záloha dat.

Máte-li textové zásoby vytvořené v mKase, které v rámci legislativy přechází do sazby DPH 21 % nebo 0 % nebo naopak z těchto sazeb do 12 %, upravte jejich nastavení přímo na detailu dané zásoby.

Vyhledání vám usnadní filtr v agendě Zásoby, kde si zvolíte typ zásoby Textová a v sekci DPH prodej si zvolíte příslušnou sazbu. Aby se jednalo pouze o textové zásoby vytvořené v mKase nastavte v sekci Synchronizace zásob typ Nesynchronizované. Po použití filtru se vám vyfiltrují pouze textové zásoby vytvořené v mKase, s vybranou sazbou DPH, u kterých je nutné nastavit ručně nově platnou sazbu DPH.

Před provedením ručních úprav doporučujeme vytvořit zálohu dat, v případě komunikace aplikace přes balíčky nebo mServer.

Odložené prodejky

Prodejky, které jste odložili do agendy Odložené prodejky a budete je dokončovat až v roce 2024 nemusíte upravovat. Při jejich dokončení systém převede 10% a 15% sazbu DPH na 12 % a doklad přepočítá.

V případě, že některá z položek přešla změnou legislativy ze snížené sazby do sazby DPH 21 % nebo nulové sazby, je třeba na prodejce při jejím dokončení položku upravit ručně.

Refundace

Na refundující prodejku se vkládá sazba DPH použitá na zdrojové (refundované) prodejce.

Refundaci bez vazby nelze provést, jestliže refundovaná položka byla prodána ve snížené sazbě 10 % nebo 15 %. Na refundaci bez vazby systém nabízí pouze aktuálně platné sazby DPH. Lze tak refundovat pouze položky prodané v 21% nebo nulové sazbě DPH.

V případě, že potřebujete refundovat doklad s neplatnou sazbou DPH 10 % nebo 15 %, vyhledejte daný doklad v programu POHODA a proveďte refundaci tam. Nemáte-li doklad k dispozici ani v programu POHODA, pak vystavte zápornou prodejku s použitím historických sazeb.
Pro synchronizaci refundujících prodejek obsahujících sazbu DPH 10 % nebo 15 % je nutné mít v programu POHODA v agendě Globální nastavení v sekci DPH – ostatní zapnutou volbu Nabízet historické sazby DPH. Nebude-li volba aktivní, program POHODA doklad s historickou sazbou odmítne naimportovat.