Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 6. 2020

Novinky ve verzi WINLEX 2020, stav k 1. 6. 2020

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2020, stav k 1. 6. 2020
Předchozí verze: WINLEX 2020, stav k 1. 5. 2020
K dispozici od: 2. 6. 2020

Aktualizace programu WINLEX obsahuje k 1. červnu 2020 přes 210 nových a novelizovaných předpisů, souhrnně více než 13 100 předpisů různé právní síly.

Kompletní seznam předpisů k 1. 6. 2020

Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX

WINLEX k 1. červnu 2020 obsahuje například tyto předpisy:

 • Usnesení vlády Čeké republiky ze dne 4. května 2020 č. 512 o zrušení krizového opatření
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
 • Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
 • Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 • Informace MF ČR, GFŘ - Podmínky pro získání kompenzačního bonusu pro OSVČ - tisková zpráva
 • Informace Ministerstva zdravotnictví - Zrušení opatření obecné povahy ze dne 16. 3. 2020 k omezení provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče
 • Informace MF ČR, GFŘ o vzniku nové oznamovací povinnosti od 1. 7. 2020 ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat (tzv. DAC6) a XSD User Guide DAC6 v3.02
 • Novela zákona o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • Novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • Novela zákona o oceňování majetku
 • Novela zákona o Státním fondu podpory investic
 • Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje
 • Novela zákona o spotřebních daních
 • Novela zákona o dluhopisech
 • Novela zákona o spotřebitelském úvěru
 • Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
 • Novela zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Seznam změn zapracovaných od poslední vydané aktualizace