Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 3. 2014

Novinky ve verzi WINLEX 2014, stav k 1. 3. 2014

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2014, stav k 1. 3. 2014
Předchozí verze: WINLEX 2014, stav k 1. 2. 2014
K dispozici od: 3. 3. 2014

Březnová aktualizace právních předpisů WINLEX obsahuje 50 nových a novelizovaných předpisů. Je to dáno tím, že končící vláda už vyvíjela jen minimální legislativní aktivitu a řadu kroků logicky ponechala nové vládě jmenované 29. ledna 2014. Rovněž Parlament ČR začne projednávat řadu zákonů až v těchto měsících. Podle připravovaného legislativního plánu bude změn skutečně hodně, včetně zásadních změn daňových zákonů, novelizace občanského zákoníku, živnostenského zákona, zákoníku práce, zákona o veřejných zakázkách, změn v důchodovém pojištění, a rovněž v sociálním a zdravotním pojištění.

Kompletní seznam předpisů v nejnovější aktualizaci


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


Březnová aktualizace přináší nově úplná znění důležitých českých účetních standardů v aktuálním znění, tak jak je použijí účetní jednotky pro účetní období začínající 1. ledna 2014.

WINLEX k 1. březnu 2014 obsahuje například tyto předpisy:

  • vyhlášku, kterou se mění vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
  • vyhlášku o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry,
  • vyhlášku, kterou se mění vyhláška o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi,
  • nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném,
  • vyhlášku o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou.

Zařazeny jsou rovněž nové pokyny, informace a sdělení Ministerstva financí, GFŘ, FAÚ MF ČR a České národní banky a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.

Seznam změn zapracovaných od poslední vydané aktualizace