Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu
Skip Navigation LinksSTORMWARE > WINLEX > Novinky ve verzi k 1. 2. 2014

Novinky ve verzi WINLEX 2014, stav k 1. 2. 2014

CD programu WINLEX

Popisovaná verze: WINLEX 2014, stav k 1. 2. 2014
Předchozí verze: WINLEX 2014, stav k 1. 1. 2014
K dispozici od: 31. 1. 2014

Únorová aktualizace právních předpisů WINLEX obsahuje pouze 64 nových a novelizovaných předpisů. Je to dáno tím, že končící vláda už vyvíjela jen minimální legislativní aktivitu a řadu kroků logicky ponechala nové vládě jmenované 29. ledna 2014. Rovněž Parlament ČR začne projednávat řadu zákonů, včetně důležitého zákona o službě státních zaměstnanců až v únoru a březnu. Podle připravovaného legislativního plánu bude změn skutečně hodně, včetně zásadních změn daňových zákonů, novelizace občanského zákoníku, živnostenského zákona, zákoníku práce, zákona o veřejných zakázkách, změn v důchodovém pojištění, a rovněž v sociálním a zdravotním pojištění.

Kompletní seznam předpisů k 1. 2. 2014


Měsíční aktualizace:
Každý měsíc vydáváme novou verzi, kterou najdete ke stažení v Zákaznickém centru.

Online databáze otázek a odpovědí k programu WINLEX


WINLEX k 1. únoru 2014 obsahuje například tyto novelizované předpisy:

  • nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném,
  • nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování,
  • nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek atd.

Mezi nově zařazené předpisy patří například:

  • vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav,
  • vyhláška o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě,
  • vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
  • vyhláška, kterou se mění vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů aj.

Zařazeny jsou rovněž nové pokyny, informace a sdělení Ministerstva financí, GFŘ, FAÚ MF ČR a České národní banky a nové mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.

Seznam změn zapracovaných od poslední vydané aktualizace