Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka Účtujeme > Nevýdělečné organizace > Postup při otevírání účetních knih

13.3 Postup při otevírání účetních knih

Pro otevření účetních knih je určena agenda Počáteční stavy účtů. Použijte účet 961 – Počáteční účet rozvažný. Doplňte počáteční stavy všech potřebných účtů a z agendy Účetní deník můžete vytisknout zahajovací rozvahu (např. tiskovou sestavu Rozvaha).

Zavedení počátečních stavů banky a pokladny je nutné provést na dvou místech:

  • v agendě Počáteční stavy účtů, kde otevřete účty 221 a 211 pomocí účtu 961,
  • v agendách BankaPokladna, ve kterých nejprve zavedete první příjmový doklad. Bude znít na částku, kterou máte uvedenou v počátečních stavech. Dále pak k tomuto dokladu přiřadíte předkontaci Bez a příp. členění DPH zvolíte UN – Nezahrnovat do přiznání DPH.

Příklad: Divadelní spolek byl založen se základním kapitálem 280 000 Kč. Ke dni vzniku složili zakladatelé do pokladny 50 000 Kč, do banky 230 000 Kč. Sestavte zahajovací rozvahu a otevřete účetní knihy.

Zahajovací rozvaha ke dni vzniku společnosti
AktivaPasiva
Pokladna 50 000Vlastní jmění 280 000
Bankovní účty 230 000
Celkem aktiva 280 000Celkem pasiva 280 000

Řešení: V agendě Počáteční stavy účtů i agendách PokladnaBanka zadejte jednotlivé počáteční stavy a z agendy Účetní deník vytiskněte tiskovou sestavu Rozvaha, resp. Rozvaha analyticky.

Název účtuČástkaMDDal
Pokladna50 000211961
Bankovní účty230 000221961
Vlastní jmění280 000961901

Účetní souvztažnosti pro otevření knih
OperaceMDDal
Otevření aktivních účtů rozvahy (pokladna, banka atd.)aktivní účty961
Otevření pasivních účtů rozvahy961pasivní účty
Otevření účtu 931 – Hosp. výsledek ve schvalovacím řízení
zisk z předchozího účetního období961931
ztráta z předchozího účetního období931961
Převod nerozděleného zisku z minulých let931932
Převod nerozdělené ztráty z minulých let932931