Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Využijte 30% slevu na nový software pro začínající podnikatele
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka uživatele > Uzávěrka > Uzávěrka kurzových rozdílů

10.2 Uzávěrka kurzových rozdílů

Uzávěrka kurzových rozdílů neuhrazených pohledávek a závazků v cizí měně

Uzávěrka kurzových rozdílů neuhrazených pohledávek a závazků v cizí měně
Před provedením této funkce musí být zadán denní kurzový lístek pro všechny používané měny, a to k poslednímu dni účetního období, jinak nebude možné funkci provést.

Uzávěrku neuhrazených pohledávek a závazků v cizí měně provedete povelem Účetnictví/Uzávěrka/Uzávěrka kurzových rozdílů/Neuhrazených pohledávek a závazků…

Touto funkcí je možné vypočítat k jednotlivým neuhrazeným pohledávkám a závazkům v cizí měně kurzové rozdíly, vytvořit pro ně interní doklady a aktualizovat na nich částku k likvidaci. V zobrazeném průvodci si lze na první straně vybrat číselnou řadu pro zaúčtování kurzového rozdílu k pohledávce, resp. závazku. Na poslední straně průvodce uvidíte informace o výsledku uzávěrky.

Seznam automaticky vytvořených interních dokladů, včetně jejich zaúčtování, zobrazíte ve formátu HTML nebo jej můžete vytisknout.

Automaticky vytvořené interní doklady se zaúčtují následovně:

1. Pokud má faktura ve formuláři zadanou předkontaci, anebo vlastní předkontaci Bez, zaúčtují se interní doklady na příslušný syntetický nebo analytický účet spolu se souvztažným zápisem na účet 563, resp. 663 (podle zadání v agendě Globální nastavení/Cizí měny).

2. Má-li faktura zadanou předkontaci Bez, Nevím nebo Ručně, zaúčtují se interní doklady podle předkontací zadaných v agendě Globální nastavení/Cizí měny.

Výpočet proběhne k poslednímu dni účetního období. Při likvidaci těchto pohledávek a závazků v následujícím účetním období se bude počítat kurzový rozdíl vzhledem ke kurzu posledního dne účetního období, nikoliv ke kurzu dokladu.

Uzávěrka kurzových rozdílů devizových účtů a valutových pokladen

Uzávěrka kurzových rozdílů devizových účtů a valutových pokladen

Uzávěrku devizových účtů a valutových pokladen provedete prostřednictvím povelu Účetnictví/Uzávěrka/Uzávěrka kurzových rozdílů/Devizových účtů a valutových pokladen… Tato funkce automaticky vypočítá k bankovním účtům a pokladnám v cizí měně kurzové rozdíly, vytvoří pro ně doklady v agendě Banka, resp. Pokladna a zaúčtuje je podle předkontací zadaných v agendě Globální nastavení/Cizí měny/Uzávěrka kurz. rozdílů.

Pokud používáte analytické účty pro jednotlivé valutové pokladny, resp. devizové účty, tak i doklady, které jsou vytvořené touto uzávěrkou, se automaticky zaúčtují na příslušný analytický účet, a to i v případě, že v agendě Globální nastavení/Cizí měny/Uzávěrka kurz. rozdílů bude uvedený účet syntetický.