Odemkněte potenciál systému POHODA

10.3 Účetní uzávěrka

Účetní uzávěrka
Před provedením účetní uzávěrky zaúčtujte splatnou daň z příjmů z běžné činnosti na účty 591/341 a z mimořádné činnosti na účty 593/341.

Zůstatky jednotlivých rozvahových účtů zaúčtuje program proti závěrkovému účtu 702, u příspěvkových organizací proti účtu 492 a u nevýdělečných organizací proti účtu 962. Zůstatky výsledkových účtů převede jediným zápisem na účet 710, u příspěvkových organizací na účet 493 a u nevýdělečných organizací na účet 963. Zůstatky podrozvahových účtů se proúčtují proti účtu 799, u příspěvkových a nevýdělečných organizací proti účtu 999.

Tím se zůstatky účtů vynulují a účetnictví je připraveno k datové uzávěrce. Pokud členíte doklady na střediska a potřebujete podle nich uzavřít účty, stačí zatrhnout volbu Dle středisek. POHODA tak rozdělí konečné stavy na použitá střediska. Dále máte možnost se rozhodnout, zda chcete do počátečních stavů převést i stav účtů v cizí měně. To ovlivníte prostřednictvím volby Dle cizí měny. Před provedením účetní uzávěrky doporučujeme provést přepočet vážené nákupní ceny zásob. Všechny popsané volby najdete v dialogovém okně Účetní uzávěrka z nabídky Účetnictví/Uzávěrka/Účetní uzávěrka.

Doklady, které jsou automaticky vytvořené účetní uzávěrkou, můžete kdykoliv zrušit tímto jednoduchým způsobem: vyvolejte znovu účetní uzávěrku, vyberte volbu Zrušit převody zůstatků a potvrďte ji tlačítkem OK.