Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací
Poradíme vám, jak vybrat účetní program za rozumnou cenu. Seminář je zdarma

10.4 Datová uzávěrka

Před vyvoláním datové uzávěrky doporučujeme uzavíranou firmu zálohovat. Jedině zálohovaná data vám umožní datovou uzávěrku zrušit a vrátit se do stavu před jejím provedením.

Datová uzávěrka slouží pro převod potřebných údajů z roku na rok. Rozdělí stávající účetnictví do dvou samostatných souborů. Datovou uzávěrku spustíte prostřednictvím stejnojmenného povelu z nabídky Účetnictví/Uzávěrka.

Nová databáze

V agendě Účetní jednotky přibude nová účetní jednotka – firma stejného jména, připravená na další účetní období. Obsahuje všechny doklady nového účetního období, které jsou vytvořené ve stávajícím účetnictví. Převezmou se do ní stavy všech bankovních účtů a pokladen ke konci minulého období, to znamená, že se nastaví počáteční stavy pokladen a běžných účtů. Dále se převedou veškeré adresy z agendy Adresář, neuhrazené pohledávky a závazky, nevyřízené poptávky a nabídky, neuplatněné zálohové faktury, skladové zásoby, majetek, který nebyl v minulém roce vyřazen, seznamy včetně číselných řad, kterým program do prefixu (předpony) vloží dvě číslice charakterizující nové účetní období, a veškerá další nastavení programu.

Pokud pracujete s agendou Leasingový majetek a na přelomu období nebyly zaúčtovány daňové náklady a závazky leasingového majetku, zobrazí se vám hlášení, jestli chcete vytvořit pro aktuální rok závazky splátek leasingového majetku. Potvrdíte-li toto dialogové okno tlačítkem OK, vytvoří se příslušné záznamy do agendy Ostatní závazky.

Do nové databáze se také převedou všichni zaměstnanci z agendy Personalistika, kterým nebyl v předešlém roce ukončen pracovní poměr, včetně možných vystavených mezd v agendě Mzdy, které už spadají do nového účetního roku.

Pokud vedete  účetnictví, tak ještě před provedením datové uzávěrky musíte spustit účetní uzávěrku. Během datové uzávěrky nastaví POHODA i příslušné hodnoty, které převzala z účetní uzávěrky, do agendy Počáteční stavy účtů. Kromě jiného jsou do agendy Počáteční stavy salda převedené nezlikvidované pohledávky a závazky.

V účetnictví se k převedeným neuhrazeným dokladům z minulého účetního období se automaticky přiřadí předkontace s názvem Vlastní předkontace BEZ. Doklady, u kterých byla předkontace Nevím, Bez či Ručně, se do dalšího účetního období převedou s předkontací BEZ.

Stará databáze

Účetnictví starého účetního období zůstane i nadále v seznamu účetních jednotek v agendě Účetní jednotky. Datová uzávěrka z této databáze odstraní všechny záznamy s datem nového účetního období, které byly převedené do nové databáze. S tímto účetnictvím můžete dále pracovat, poslouží vám zejména k prohlížení, vyhledávání a tisku sestav. Ve starém účetnictví už však neprovádějte žádné opravy dokladů.