Odemkněte potenciál systému POHODA
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Příručka uživatele > Uzávěrka > Účtování na přelomu účetních období

10.1 Účtování na přelomu účetních období

Po ukončení kalendářního roku potřebujete ještě určitou dobu účtovat v účetnictví roku minulého, abyste doplnili zbylé doklady a účetnictví doladili s ohledem na daňovou povinnost. Zároveň však potřebujete zapisovat doklady z nového účetního období, vystavovat faktury, zpracovat mzdy a přiznání k DPH. Například v lednu 2022 jste ještě neuzavřeli rok 2021, ale už potřebujete účtovat doklady z roku 2022.

Povel Účtování na přelomu období… v nabídce Účetnictví/Uzávěrka umožňuje přepínat běžné účetní období a období následujícího roku. Data přitom zůstávají stále ve stejném souboru. Po vystavení přiznání daně z příjmů můžete data rozdělit na dva soubory (například na rok 2021 a 2022) funkcí Datová uzávěrka.

Účtování v novém účetním období bez datové uzávěrky je ve stavovém řádku indikováno písmenem p za číslem roku (např.: 2022p znamená přechodné účtování v roce 2022 bez uzavření roku 2021).

V dialogovém okně Účtování na přelomu účetních období můžete v hospodářském roce ještě měnit kalendářní rok pro práci v agendách mezd a přiznání k DPH.

Když zatrhnete volbu Účtování v následujícím období bez datové uzávěrky, zpřístupní se možnost automatického zaúčtování dokladů k časovému rozlišení, odpisů dlouhodobého majetku a vytvoření splátek a zaúčtování daňových nákladů leasingového majetku. Jakmile danou možnost zatrhnete a potvrdíte OK, dojde k vytvoření účetních záznamů pro následující období. V opačném případě se časové rozlišení, odpisy a leasingový majetek zaúčtují až při datové uzávěrce.

Možnost zaúčtovat doklady k časovému rozlišení pro následující účetní období, pokud takové doklady v agendě existují, je aktivní pouze v účetní jednotce typu Účetnictví.