Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

13.8 Seznamy

V nabídce Mzdy/Seznamy naleznete agendy Zdravotní pojišťovny, Životní pojišťovny, Penzijní společnosti, Místa výkonu práce, Správa sociálního zabezpečeníObce (ZÚJ). V prvních třech jmenovaných je třeba zadat všechny potřebné údaje týkající se pojišťoven a penzijních společností, které používáte u jednotlivých zaměstnanců v agendě Personalistika ve formuláři Pojištění a na záložce Životní pojištění. Zatržením volby Sumarizace ostatních závazků v agendách Životní pojišťovny Penzijní společnosti vytvoříte při zaúčtování mzdových záznamů jeden závazek na konkrétní životní pojišťovnu, resp. penzijní společnost.

Seznamy

V agendě Zdravotní pojišťovny máte možnost doplnit pro jednotlivé pojišťovny analytický účet, na který budou při zaúčtování mezd vygenerovány závazky zdravotního pojištění pro tuto pojišťovnu.