Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

13.1 Principy a metody

V ekonomickém a informačním systému POHODA můžete zpracovávat mzdovou evidenci pro neomezený počet zaměstnanců. POHODA umožňuje zpracovat záznamy pro měsíční, hodinovou a úkolovou mzdu.

Průměrný výdělek spočítá program automaticky. V prvním čtvrtletí, kdy začnete mzdy zpracovávat v programu POHODA, je ovšem nutné, abyste zadali průměrný výdělek ručním zápisem, protože POHODA ještě nemá dostatek informací k jeho určení.

Mzdy můžete zpracovávat pro zaměstnance s různými druhy uzavřeného pracovního poměru. Nastavit si můžete také různé způsoby zdanění.

Většinu výpočtů při zpracování mzdové agendy provádí POHODA zcela automaticky. Výpočet zdravotního pojistného za zaměstnance a za zaměstnavatele probíhá podle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Sazby pro výpočet sociálního pojistného, které odvede zaměstnanec a zaměstnavatel, stanoví zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení.

Pro každého zaměstnance, kterého evidujete v agendě Personalistika, vypočítáte pouze jednu mzdu. POHODA neřeší případy výpočtu souběžných pracovních poměrů. Dále nepodporuje různé složkové mzdy a nepravidelný rozvrh pracovní doby.

POHODA podporuje několik automatických funkcí, které vám usnadní zpracování mezd. Jde například o automatické rozúčtování dokladů vytvořených po zaúčtování mezd na jednotlivá střediska. Snadno tak zjistíte výši podílu mzdových nákladů na celkových nákladech firmy i dílčích středisek. K dispozici jsou i další praktické funkce – roční zúčtování daně z příjmů, automatické vytvoření závazku ze zákonného úrazového pojištění nebo zaúčtování mezd, které vytvoří doklady do jednotlivých agend s vazbou na vytvořené mzdové záznamy apod.