Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

12.2 Drobný majetek

CTRL+SHIFT+M
Otevře agendu Drobný majetek.

Drobný majetek, který nechcete odpisovat a jehož pořízení jste zaúčtovali do nákladů v agendě Pokladna nebo Banka, můžete také zapsat do této přehledné evidence.

Vyřazení drobného majetku

K vyřazení drobného majetku slouží povel Vyřazení… z nabídky Záznam. Datová uzávěrka vyřazený drobný majetek nepřenese do dalšího roku a bude tedy z majetkové agendy odstraněn.

Odpisování drobného majetku

Chcete-li drobný majetek odpisovat, musíte jej zadat do agendy Dlouhodobý majetek jako Typ DDHM nebo DDNM. V tomto případě jsou pole Způsob odpisu, Odpisová skupinaUplatněný odpis automaticky vyplněna a není možné je ovlivnit. Pro zavedení účetních odpisů zvolte Plán účetních odpisů a případně vyplňte pole Životnost. Bližší informace naleznete v kapitole Dlouhodobý majetek.

Tiskové sestavy

415_1_tiskove_sestavy.png

V tiskových sestavách naleznete karty drobného majetku, inventurní soupis majetku (DDHM, DDNM), přehled drobného majetku, a to i podle jeho umístění nebo členění. Ke každému předmětu drobného majetku si můžete vytisknout inventární štítky včetně čárových kódů.