Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

14.2 Vozidla

Agenda Vozidla je určená k evidenci všech vozidel, které využíváte (případně je využívá účetní jednotka, které vedete účetnictví) v podnikání. Na konci účetního období můžete právě z této agendy vytisknout pro každé vozidlo tiskovou sestavu Kniha jízd.

Vozidla

Formulář agendy obsahuje několik důležitých polí. Především je to pole Typ, které ovlivňuje možnost uplatnění náhrad.

  • Firemní – Zvolte u vozidla zahrnutého do obchodního majetku poplatníka nebo u vozidla v nájmu. Veškeré výdaje na provoz vozidla se zapisují do účetnictví a náhrady se nepočítají.
  • Soukromé – Vyberte u vozidla, které není zahrnuto do obchodního majetku poplatníka. Výdaje na provoz vozidla se uplatní formou základní náhrady a náhrady za spotřebu PHM.
  • Soukromé-PHM – Zvolte buď u vozidla, které není zahrnuto do obchodního majetku poplatníka, ale v obchodním majetku zahrnuto bylo, nebo bylo u poplatníka předmětem finančního leasingu a úplatu uplatnil jako výdaj v rámci podnikání, nebo u vozidla užívaného na základě smlouvy o výpůjčce nebo o výprose (s výjimkou smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva). Výdaje na provoz vozidla se uplatní formou náhrady za spotřebované pohonné hmoty. Základní náhradu uplatnit nelze.

Pole Druh, Palivo, Spotřeba Možnost připojit přívěs se využijí především u soukromého vozidla při výpočtu náhrad.

U soukromého vozidla se spočítá pouze celkový počet ujetých kilometrů, proto nemá smysl uvádět počáteční stav tachometru.

Datum vyřazení vozidla uveďte v poli Vyřazení. Od tohoto data se nebude vozidlo nabízet k výběru v příslušné agendě.

Chcete-li pro firemní vozidla v sestavě Kniha jízd automaticky vyčíslovat konečný stav tachometru, zadejte Počáteční stav tachometru.

Volbou Používat skutečné ceny PHM určíte, jestli se při výpočtu náhrady za spotřebu PHM u soukromého vozidla použijí vámi zadané ceny PHM namísto cen z agendy Legislativa. V tomto případě musíte uchovat doklady, jimiž prokážete vynaložené náklady na čerpání PHM.