Přechod ze starého účetního programu na nový, pohodový je snadný a pomůžeme vám s ním.

14.2 Vozidla

Agenda Vozidla je určená k evidenci všech vozidel, které využíváte (případně je využívá účetní jednotka, které vedete účetnictví) v podnikání. Na konci účetního období můžete právě z této agendy vytisknout pro každé vozidlo tiskovou sestavu Kniha jízd.

Vozidla

Formulář agendy obsahuje několik důležitých polí. Především je to pole Typ, které ovlivňuje možnost uplatnění náhrad.

  • Firemní – Zvolte u vozidla zahrnutého do obchodního majetku poplatníka nebo u vozidla v nájmu. Veškeré výdaje na provoz vozidla se zapisují do účetnictví a náhrady se nepočítají.
  • Soukromé – Vyberte u vozidla, které není zahrnuto do obchodního majetku poplatníka. Výdaje na provoz vozidla se uplatní formou základní náhrady a náhrady za spotřebu PHM.
  • Soukromé-PHM – Zvolte buď u vozidla, které není zahrnuto do obchodního majetku poplatníka, ale v obchodním majetku zahrnuto bylo, nebo bylo u poplatníka předmětem finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci a nájemné uplatnil jako výdaj v rámci podnikání, nebo u vozidla vypůjčeného. Výdaje na provoz vozidla se uplatní formou náhrady za spotřebované pohonné hmoty. Základní náhradu uplatnit nelze.

Pole Druh, Palivo, Spotřeba Možnost připojit přívěs se využijí především u soukromého vozidla při výpočtu náhrad.

U soukromého vozidla se spočítá pouze celkový počet ujetých kilometrů, proto nemá smysl Počáteční stav tachometru uvádět.

Datum vyřazení vozidla uveďte v poli Vyřazení. Od tohoto data se nebude vozidlo nabízet k výběru v příslušné agendě.

Chcete-li pro firemní vozidla v sestavě Kniha jízd automaticky vyčíslovat konečný stav tachometru, zadejte Počáteční stav tachometru.

Volbou Používat skutečné ceny PHM určíte, jestli se při výpočtu náhrady za spotřebu PHM u soukromého vozidla použijí vámi zadané ceny PHM namísto cen z agendy Legislativa. V tomto případě musíte uchovat doklady, jimiž prokážete vynaložené náklady na čerpání PHM.