Zhlédněte naši minisérií videí, jak vést v Pohodě plnohodnotnou prodejnu

14.3 Kniha jízd

CTRL+J
Otevře evidenci jízd.

Agenda Kniha jízd slouží k zápisu jednotlivých jízd motorových vozidel. Podobné nebo často se opakující jízdy rychle zapíšete pomocí kopie záznamu nebo šablony. V ostatních případech použijte povel Vložit nebo klávesu INSERT.

Kniha jízd

Využití šablon

Při provozu motorového vozidla se většinou některé jízdy pravidelně či nepravidelně opakují. V tomto případě vám přijde vhod možnost využívat šablony. Šablonu můžete vytvořit povelem Upravit šablony, resp. Převést na šablonu, z nabídky šablon dostupné po stisku tlačítka Využití šablon nebo klávesy F8.

Soukromé jízdy

Soukromé jízdy snadno vyberete pomocí dynamických záložek, které se zobrazí po kliknutí myší na záhlaví sloupečku Soukr.

Jestli jste motorové vozidlo použili soukromě, je třeba u příslušných jízd zatrhnout volbu Soukromá jízda, protože u firemních vozidel nelze náklady na tyto jízdy uplatnit do výdajů na podnikání a u soukromých vozidel se za uvedené jízdy nepočítají náhrady. Pokud u firemních vozidel uvádíte soukromé jízdy, nezapomeňte uplatnit jen poměrnou část výdajů a DPH.

Čerpání paliva

Zatrhnete-li pole Přívěs, zvýší se u soukromých vozidel základní náhrada o uvedené procento. U firemních vozidel má zatržení pouze informační hodnotu a výdaje neovlivní.

Pokud jste během jízdy čerpali pohonné hmoty, můžete potřebné a související informace uvést do následujících polí formuláře agendy. Hodnota v poli Čerpáno uvádí počet načerpaných litrů PHM a slouží pro výpočet průměrné spotřeby.

Cena za 1 litr paliva se u soukromých vozidel použije pro uplatnění skutečných cen PHM při výpočtu náhrady. Podmínkou je zatržená volba Používat skutečné ceny PHM v agendě Vozidla. V tomto případě budou mít všechny následující jízdy nastavenou tuto cenu PHM až do té doby, dokud neuvedete jinou cenu.

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy

V tiskových sestavách naleznete dvě varianty knihy jízd, které jsou rozděleny podle jednotlivých vozidel. V každé z nich se u firemních vozidel sleduje stav tachometru i počet kilometrů soukromých jízd a u soukromých vozidel i výše uplatnitelných náhrad.